Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Anglistika >
Davor Menzildžić

Kontakt
◦ Kabinet: 239
◦ e-mail: davor.menzildzic@ff.uns.ac.rs
◦ telefon: 459-483

Akademska karijera
◦ 2001. Diploma Filozofskog fakulteta, Novi Sad (Engleski jezik i književnost.)
◦ 2002. Izbor u zvanje lektora za Engleski jezik i lingvistiku

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ metodika
◦ leksikologija (semantika i pragmatika)
◦ sintaksa
◦ prevođenje

Bibliografija
Naučni članci
◦ (2011). “An Error Analysis of Serbian English Majors' Written Productions”, English Studies Today: Views and Voices - selected papers from the first international conference on English studies English Language and Anglophone Literatures Today (ELALT), pg. 136 – 145, Novi Sad, 2011.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu