Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Anglistika >
Borislava Eraković

Kontakt
◦ Kabinet: 243
◦ e-mail: borislava.erakovic@ff.uns.ac.rs
◦ telefon: 459-483

Akademska karijera
◦ 2002. Viši lektor, Filozofski fakultet, Novi Sad
Oblast: Savremeni engleski jezik
◦ 2001. Magistratura, Filozofski fakultet, Novi Sad
Oblast: Teorija prevođenja (naslov teze: Prevođenje urbanog supstandardnog jezičkog varijeteta na primerima romana Catcher in the Rye J. D. Salingera i On the Road Jacka Kerouaca)
◦ 1995. Lektor, Filozofski fakultet, Novi Sad
Oblast: Savremeni engleski jezik
◦ 1994. Diploma, Filozofski fakultet, Novi Sad
Oblast: Profesor engleskog jezika i književnosti

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ savremeni engleski jezik i lingvistika
◦ teorija, praksa i pedagogija prevođenja

Bibliografija
Knjige
- (2002). O prevođenju urbanog američkog supstandarda. Pokrajinski sekretarijat za nauku i kulturu, Novi Sad.
- (2005). Rečnik englesko- srpski, srpsko-engleski. Liber, Novi Sad; Teatar Za, Kruševac.

Članci
- (2007). "Prevođenje s prevoda: Neke opaske o uticaju jezika-posrednika na prenošenje kulturno specifičnih termina", Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Novi Sad, 32: 437-444.
- (2003). “Pitanja koja se danas (ne) postavljaju: savremeni trendovi u teoriji prevođenja”. U: Jovan Janićijević (ur.). Prevodna književnost, BEPS 1997-2001. Beograd: 438-442.
- (2002). “O prevođenju s prevoda”. U: Gitandžali Šri, Mai. Stilos, Novi Sad. (2001). "Problem prevođenja slenga/žargona/argoa... iliti neka pitanja za XXI vek". Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Novi Sad, 29: 139-150.
- (1999). “Upotreba vremena u pripovedanju na osnovu knjige sa slikama”.U: J. Plankoš (ur.). Aktuelni problemi gramatike srpskog jezika. Subotica-Beograd: 190-204.
- (1998). “Interference in Aspectual Categories”. U: Lj. Stefanovski, J.Lazarevska (ur.). Congress Proceedings: Language and the Society at the Turn of the XXI Century. Skopje: 123-132. (u koautorstvu s Majom Popović).

Prevodi (knjige):
- (2006). Mark Dž. Sajfer, Čarobnjak (Život i vreme Nikole Tesle, biografija jednog genija). Stilos, Novi Sad (str. 129-229).
- (2005). Ejmi Ten, Klub radosti sreće. Stilos, Novi Sad.
- (2004). Ejmi Ten, Žena Kuhinjskog boga. Stilos, Novi Sad.
- (2003). Sudir Kakar, Ekstaza. Stilos, Novi Sad.
- (2002). Gitandžali Šri, Mai. Stilos, Novi Sad.


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu