Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Anglistika >
Arijana Luburić-Cvijanović

Kontakt
◦ Kabinet: 210
◦ Tel: +38121459483
◦ e-mail: alcvijanovic@ff.uns.ac.rs

Doc. dr Arijana Luburić-Cvijanović predaje književnost na Odseku za anglistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Primarna polja njenog istraživanja su postkolonijalna, kosmopolitska i transgresivna proza na engleskom. U svom dosadašnjem radu bavila se, između ostalog, pitanjima identiteta, migracije, prostora i mesta, roda u postkolonijalnim kontekstima, magijskim realizmom, novim književnim kosmopolitizmom, oblicima transgresije u književnosti i žanrom transgresivne književnosti. Autorka je monografija Ruždi i more priča: Elementi fantastike u prozi Salmana Ruždija (2007) i Insajder/autsajder: Identitet u savemenom postkolonijalnom romanu (2018). Zajedno s Vladislavom Gordić Petković, priredila je zbirku Nova lica svetske književnosti: Eseji o postkolonijalnoj literaturi i kulturi (2012). Naučne radove objavljivala je u Srbiji, Crnoj Gori, Mađarskoj, Rumuniji, Turskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu i Sjedinjenim Američkim Državama, između ostalih, u časopisima Critique: Studies in Contemporary FictionKultura i LIT : Literature Interpretation Theory.

DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

Dr. Arijana Luburić Cvijanović

Contact
Office: 210/II
Phone: +38121459483
e-mail: alcvijanovic@ff.uns.ac.rs

Assistant Professor Arijana Luburić-Cvijanović teaches literature at the Department of English Studies at the Faculty of Philosophy, University of Novi Sad, Serbia. Her main research interests are postcolonial, cosmopolitan and transgressive fiction in English. Her writing focuses on a variety of issues including but not restricted to identity, migration, space and place, gender in postcolonial contexts, magical realism, new literary cosmopolitanism, forms of transgression in literature and transgressive fiction as a genre. She is the author of Ruždi i more priča: Elementi fantastike u prozi Salmana Ruždija (Rushdie and the Sea of Stories: Elements of Fantasy in Salman Rushdie’s Fiction) (2007) and Insajder/autsajder: Identitet u savremenom postkolonijalnom romanu (Insider/Outsider: Identity in the Contemporary Postcolonial Novel) (2018). Together with Vladislava Gordić Petković, she edited Nova lica svetske književnosti: Eseji o postkolonijalnoj literaturi i kulturi (New Faces of World Literature: Essays on Postcolonial Literature and Culture) (2012). Her articles have been published in Serbia, Montenegro, Hungary, Romania, Turkey, the United Kingdom, and The United States, most recently in Critique: Studies in Contemporary Fiction, Kultura, and LIT: Literature Interpretation Theory. http://knr.uns.ac.rs/a4j/g/3_3_1.GAimages/spacer.gif.xhtml

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu