Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Anglistika >
Aleksandar Kavgić

Kontakt
◦ Kabinet: 239
◦ e-mail: kavgic@ff.uns.ac.rs
◦ telefon: 459-483

Akademska karijera
◦ Diploma Filozofskog fakulteta, Novi Sad (Engleski jezik i književnost.), 2001.
◦ Magistarska diploma, Filozofski fakultet Novi Sad.
Naslov rada: Adjunkti u starooengleskom – generativni pristup, 2006.

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ generativna sintaksa
◦ istorijska lingvistika
◦ korpusna lingvistika
◦ prevođenje

Bibliografija
Monografije, priređene knjige, udžbenici
◦ Oxford English-Serbian Student's Dictionary, Oxford University Press, Oxford, United Kingdom, ISBN-13: 978 0 19 431619 4, ISBN-10: 0 19 431619 X (u koaturstvu sa Janet Phillips, Celia Hawksworth, RadmilaB. Šević et al), 1109 str.

Naučni članci
◦ (2000). “Primena savremene informatičke tehnologije u nastavi stranih jezika” (Practical Application of IT in Foreign Language Teaching), proceedings of the IX International Conference „Informatika u obrazovanju, kvalitet i nove informacione tehnologije” (IT in Education, Quality Assessment and New IT Trends), pg. 143 – 148, Zrenjanin, 2000.
◦ (2004). “A Combined Probabilistic-Deterministic Verb-Form Aligner”. BAS –British and American Studies 10, ISSN 1224-3086, Timisoara: 265-272
◦ (2005). “N+of+N Collocations Describing Groups of Animals: An Internet-Based Analysis”. BAS –British and American Studies 11, ISSN 1224-3088, Timisoara: 337-348
◦ (2005). “Jezik u službi informacionih tehnologija i obratno”. e-volucija 10, http://www.bos.org.yu/cepit/evolucija/html/10/jezik_u_sluzbi_tehn.htm, ISSN 1451-8112, Beograd

Prevodi (knjige/članci)
◦ (2001). Pešić, Predrag, Listovi sunca = Sun Leaves : haiku, Knjaževac : Književni klub "Branko Miljković" = Knjaževac; Valjevo : Haiku časopis Lotos = Valjevo, 56 str..
◦ (2002). Katalog 47. Sterijinog pozorja. Sterijino pozorje, Novi Sad. 112 str. (sa O. Panić).
◦ (2004). M. Grujić. Novi Sad. Aurora, Prometej, Novi Sad. 399 str. (sa V. Dragojlov i O. Panić)
◦ (2005). Zaboravljeni grad : podgrađe Petrovaradinske tvrđave (The Forgotten Town : lower town of the Petrovaradin Fortress), Petrovaradin: Suburbium : Muzej grada Novog Sada ; Novi Sad : Futura publikacije, 124 str.
◦ (2006) Sajfer, Mark Dž. Čarobnjak : život i vreme Nikole Tesle : biografija jednog genija; Novi Sad : Stylos, 599 str. (sa M. Marković, B. Eraković, I. Cvijanović)

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu