Faculty of Philosophy
University of Novi Sad

Courses for Incoming Exchange Students

The courses available in the academic year 2018-2019:

Department Course Language ECTS Contact person Semestar Level
English Studies Academic Skills English 3 Dr Biljana Radić-Bojanić WS BA
English Studies African American Literature - Survey English 4 Dr Aleksandra Izgarjan SS BA
English Studies Contemporary American Women Writers English 4 Dr Aleksandra Izgarjan SS BA
English Studies Anglo-American Children’s and Young Adult Literature English 4 Dr Bojana Vujin WS BA
English Studies Methodology of Teaching English as a Foreign Language 1 English 4 Dr Radmila Bodrič WS BA
English Studies Methodology of Teaching English as a Foreign Language 2 English 5 Dr Radmila Bodrič SS BA
English Studies English Literature 1: Medieval and Renaissance English Literature English 6 Dr Bojana Vujin, Dr Viktorija Krombholc WS BA
English Studies Generative Syntax 1 English 7 Dr Sabina Halupka Rešetar SS BA
English Studies Generative Syntax 2 English 6 Dr Sabina Halupka Rešetar WS BA
English Studies Integrated Language Skills 3 English 6 Dr Diana Prodanovic Stankic WS BA
English Studies Integrated Language Skills 4 English 6 Dr Diana Prodanovic Stankic SS BA
English Studies Inter-American Literature English 5 Dr Aleksandra Izgarjan WS MA
English Studies Intercultural communication and ELT English 3 Dr Biljana Radić-Bojanić SS BA
English Studies Literature and Technology English 10 Dr Vladislava Gordić Petković WS Doctoral
English Studies Modern American Poetry English 3 Dr Bojana Vujin SS BA
English Studies Postcolonial Novelists English 6 Arijana Luburić Cvijanović WS/SS MA
English Studies Shakespeare’s Great Tragedies English 5 Dr Vladislava Gordić Petković WS BA
English Studies Teaching Practice (Practicum) English 6 Dr Radmila Bodrič SS BA
English Studies Tennessee Williams's Plays English 6 Dr Vladislava Gordić Petković WS MA
English Studies Testing – Methods and Practice English 5 Dr Radmila Bodrič WS BA
English Studies Transgressive Literature English 6 Arijana Luburić Cvijanović WS/SS MA
Philosophy Epistemology of Media English 3 Una Popović SS BA
Philosophy Estetika 1 srpski 5 doc. dr Marica Rajković WS BA
Philosophy Estetika 2 srpski 5 doc. dr Marica Rajković SS BA
Philosophy Etika 1 srpski 6 doc. dr Mina Đikanović WS BA
Philosophy Etika 2 srpski 6 doc. dr Mina Đikanović SS BA
Philosophy Filozofija Novog veka srpski 9 Una Popović SS BA
Philosophy Filozofija prirode 1 srpski 4 Una Popović WS BA
Philosophy Filozofija prirode 2 srpski 4 Una Popović SS BA
Philosophy Filozofija Srednjeg veka srpski 9 Una Popović WS BA
Philosophy Philosophical Methodology English 6 Una Popović WS MA
Philosophy Filozofski sistemi Antike srpski 6 Ana Miljević WS MA
Philosophy Filozofski sistemi Novog veka srpski 6 Una Popović WS MA
Philosophy Helenističko-rimska filozofija srpski 10 Ana Miljević WS BA
Philosophy Helenska filozofija srpski 10 Ana Miljević WS BA
Philosophy Hellenic philosophy English 10 Ana Miljević WS BA
Philosophy Hellenistic - Roman philosophy English 10 Ana Miljević SS BA
Philosophy Mediaeval philosophy English 9 Una Popović WS BA
Philosophy Modern philosophy English 9 Una Popović SS BA
Philosophy Ontology I English 5 Prof. dr Dragan Prole WS BA
Philosophy Ontology II English 5 Prof. dr Dragan Prole SS BA
Philosophy Philosophical Anthropology English 6 Prof. dr Dragan Prole SS BA
Philosophy Philosophy of History English 8 Prof. dr Dragan Prole WS BA
Philosophy The Systems of the Ancient Greek philosophy English 6 Ana Miljević WS MA
German Studies Deutsch-serbische kontrastive Sprachforschung Deutsch 10 Dr Sanja Ninković WS/SS DS
German Studies Deutsche Sprache – Lexikologie 1 Deutsch 9 doc. dr Gordana Ristić WS BA
German Studies Deutsche Sprache – Lexikologie 2 Deutsch 9 doc. dr Gordana Ristić SS BA
German Studies Geschichte der deutschen Sprache Deutsch 6 doc. dr Gordana Ristić WS BA
German Studies Deutsche Literatur des 19. Jahrhunderts (Nemačka književnost 19. veka) Deutsch 9 Doc. dr Milica Pasula SS BA
German Studies Deutsche romantische Lyrik (Lirika nemačkog romantizma) Deutsch 6 Doc. dr Milica Pasula WS BA
German Studies Phonetik und Phonologie der deutschen Sprache Deutsch 3 Dr Sanja Ninković WS BA
German Studies Historische Grammatik der deutschen Sprache Deutsch 6 doc. dr Gordana Ristić SS BA
German Studies Kontrastive Darstellung deutscher Grammatiken Deutsch 10 Dr Sanja Ninković WS/SS DS
German Studies Kontrastive Grammatik im Deutschunterricht Deutsch 3 Dr Sanja Ninković WS MA
German Studies Medien im DaF-Unterricht Deutsch 3 Dr Ana Stipančević WS MA
German Studies Methodik und Didaktik des DaF-Unterrichts 1 Deutsch 3 Dr Ana Stipančević WS BA
German Studies Metodika nastave nemačkog jezika 2 srpski 3 Dr Ana Stipančević SS BA
German Studies Methodik und Didaktik des DaF-Unterrichts – das Schulpraktikum Deutsch 6 Dr Ana Stipančević WS MA
German Studies Deutsche Sprache – Morphologie 1 Deutsch 9 Dr Sanja Ninković WS BA
German Studies Deutsche Sprache – Morphologie 2 Deutsch 9 Dr Sanja Ninković SS BA
German Studies NEMAČKA KNjIŽEVNOST 18. VEKA srpski 9 Doc. dr Milica Pasula SS BA
German Studies Phraseologie der deutsche Sprache Deutsch 6 doc. dr Gordana Ristić WS MA
German Studies Semantik der deutschen Sprache Deutsch 3 Dr Sanja Ninković WS MA
German Studies Deutsche Sprache – Syntax 1 Deutsch 9 Dr Sanja Ninković WS BA
German Studies Deutsche Sprache – Syntax 2 Deutsch 9 Dr Sanja Ninković SS BA
German Studies Soziolinguistik Deutsch 3 Dr Sanja Ninković WS BA
German Studies TEORIJA ŽANROVA srpski 6 Doc. dr Milica Pasula SS BA
Hungarian Studies Könyvtártan és kultúramenedzsment Hungarian 3 dr. Ispánovics Csapó Julianna SS BA
Hungarian Studies A nyelvi kommunikáció formái Hungarian 3 dr. Pásztor Kicsi Mária SS BA
Hungarian Studies A 19. századi magyar irodalom 1. Hungarian 6 dr. Bence Erika WS BA
Hungarian Studies A 19. századi magyar irodalom és oktatási modelljei Hungarian 3 dr. Bence Erika WS MA
Hungarian Studies A 19. századi magyar irodalom története 2. Hungarian 6 dr. Bence Erika SS BA
Hungarian Studies A kisebbségi magyar irodalmak korszerű jelenségei Hungarian 3 dr. Toldi Éva WS MA
Hungarian Studies A magyar líra 1948 után Hungarian 3 dr. Harkai Vass Éva WS MA
Hungarian Studies A magyar művelődéstörténet folyamatai Hungarian 3 dr. Ispánovics Csapó Julianna WS BA
Hungarian Studies A magyar nyelv és irodalom tanításának módszertana 1. Hungarian 4 dr. Hózsa Éva, dr. Horváth Futó Hargita WS BA
Hungarian Studies A magyar nyelv és irodalom tanításának módszertana 2. Hungarian 4 dr. Hózsa Éva, dr. Horváth Futó Hargita SS BA
Hungarian Studies A modernitás után Hungarian 6 dr. Harkai Vass Éva, dr. Novák Anikó SS BA
Hungarian Studies A modernség kezdete és kora Hungarian 6 dr. Harkai Vass Éva, Novák Anikó WS BA
Hungarian Studies A történeti nyelvtudomány alapjai Hungarian 3 dr. Rajsli Ilona WS BA
Hungarian Studies Általános nyelvészet Hungarian 6 dr. Andrić Edit, Bíró Anna SS BA
Hungarian Studies Alternatív módszerek az irodalomtanításban Hungarian 6 dr. Novák Anikó WS MA
Hungarian Studies Az akadémiai írás alapjai Hungarian 3 dr. Novák Anikó WS BA
Hungarian Studies Bevezetés a nyelvtudományba Hungarian 3 dr. Andrić Edit WS BA
Hungarian Studies Diakrón szövegelemzési eljárások Hungarian 6 dr. Rajsli Ilona WS MA
Hungarian Studies Dialektológia Hungarian 5 dr. Rajsli Ilona, dr. Kovács Rácz Eleonóra SS BA
Hungarian Studies Digitális módszerek a nyelvtantanításban Hungarian 3 dr. Pásztor Kicsi Mária WS MA
Hungarian Studies Esztétikatörténet Hungarian 3 dr. Faragó Kornélia SS BA
Hungarian Studies Folyóirat-kultúra és kiadványszerkesztés Hungarian 3 dr. Toldi Éva WS BA
Hungarian Studies Fonetika Hungarian 6 dr. Pásztor Kicsi Mária, Bíró Anna WS BA
Hungarian Studies Fordítás- és tolmácsolástechnika Hungarian 4 dr. Andrić Edit, dr. Horváth Futó Hargita SS BA
Hungarian Studies Fordításelmélet Hungarian 3 dr. Andrić Edit WS BA
Hungarian Studies Helyesírás és a lektorálás alapjai Hungarian 6 dr. Kovács Rácz Eleonóra SS BA
Hungarian Studies Irányzatok a nyelvtudományban és nyelvelméletek Hungarian 6 dr. Kovács Rácz Eleonóra WS MA
Hungarian Studies Irodalomelmélet és filmkultúra Hungarian 3 dr. Faragó Kornélia, dr. Novák Anikó WS MA
Hungarian Studies Irodalomtudományi irányzatok Hungarian 6 dr. Faragó Kornélia, dr. Novák Anikó WS BA
Hungarian Studies Józsaf Attila-stúdium Hungarian 3 dr. Harkai Vass Éva SS BA
Hungarian Studies Kontrasztív nyelvészet Hungarian 3 dr. Andrić Edit WS BA
Hungarian Studies Kosztolányi Dezső-stúdium Hungarian 3 dr. Harkai Vass Éva SS BA
Hungarian Studies Középkori magyar történelem Hungarian 3 dr. Györe Zoltán, Pfeiffer Attila WS BA
Hungarian Studies Kutatásmódszertan Hungarian 6 dr. Ispánovics Csapó Julianna WS MA
Hungarian Studies Magyar népi kultúra Hungarian 3 dr. Ispánovics Csapó Julianna WS BA
Hungarian Studies Magyar nyelv 3. – Morfológia és szintaxis Hungarian 3 dr. Pásztor Kicsi Mária, Bíró Anna WS BA
Hungarian Studies Magyar nyelvtörténet Hungarian 5 dr. Rajsli Ilona SS BA
Hungarian Studies Magyar–délszláv intertextusok Hungarian 3 dr. Horváth Futó Hargita SS BA
Hungarian Studies Módszertani innovációk és kompetenciafejlesztés az anyanyelvi órán Hungarian 6 dr. Horváth Futó Hargita WS MA
Hungarian Studies Napló, életrajz, önéletírás Hungarian 3 dr. Utasi Csilla WS MA
Hungarian Studies Narratológia/ prózaelemzés Hungarian 6 dr. Faragó Kornélia, dr. Novák Anikó WS BA
Hungarian Studies Nyelvjárási szövegek Hungarian 4 dr. Rajsli Ilona SS BA
Hungarian Studies Pszicholingvisztika Hungarian 3 dr. Pásztor Kicsi Mária SS BA
Hungarian Studies Regény a 20. században Hungarian 7 dr. Harkai Vass Éva, dr. Novák Anikó WS BA
Hungarian Studies Régi magyar irodalom 1. Hungarian 6 dr. Utasi Csilla WS BA
Hungarian Studies Régi magyar irodalom 2. Hungarian 6 dr. Utasi Csilla SS BA
Hungarian Studies Stilisztika és retorika Hungarian 3 dr. Faragó Kornélia, dr. Novák Anikó SS BA
Hungarian Studies Szakfordítás szerbre/magyarra Hungarian 3 dr. Pásztor Kicsi Mária SS BA
Hungarian Studies Szemantika Hungarian 3 dr. Katona Edit WS BA
Hungarian Studies Szociolingvisztika Hungarian 4 dr. Kovács Rácz Eleonóra, Bíró Anna WS BA
Hungarian Studies Szövegtan Hungarian 5 dr. Pásztor Kicsi Mária SS BA
Hungarian Studies Újkori magyar történelem Hungarian 3 dr. Györe Zoltán, Pfeiffer Attila SS BA
Hungarian Studies Vajdaság művelődéstörténete Hungarian 4 dr. Ispánovics Csapó Julianna SS BA
Hungarian Studies Verstan, versértelmezés Hungarian 3 dr. Toldi Éva WS BA
Hungarian Studies Világirodalmi drámakurzus Hungarian 3 dr. Csányi Erzsébet WS MA
Hungarian Studies Világirodalom 1. Hungarian 6 dr. Csányi Erzsébet WS BA
Hungarian Studies Világirodalom 2. Hungarian 6 dr. Csányi Erzsébet SS BA
History Borba Srba za autonomiju i nezavisnu državu do 1918 srpski 6 doc. dr Goran Vasin WS MA
History History of Central Europe 1526-1918 English   Dr Ifigenija Radulović WS BA
History Modern history of the Balkan peninsula English 6 Dr Ifigenija Radulović WS BA
History Seoba Srba u Rusko carstvo u XVIII veku srpski 6 doc. dr Nenad Ninković WS MA
History Istorija Balkana u novom veku English 6 Dr Ifigenija Radulović WS BA
History A Balkán- félsziget újkori történelme Magyar 6 Dr Ifigenija Radulović WS BA
History Istorija Srednje Evrope 1790-1918 Magyar 6 Dr Ifigenija Radulović WS BA
History Istorija Srednje Evrope 1526-1790 English 6 Dr Ifigenija Radulović WS BA
History Istorija Srednje Evrope 1790-1918 English 6 Dr Ifigenija Radulović SS BA
History Istorija Srednje Evrope 1526-1790 Magyar 6 Dr Ifigenija Radulović WS BA
Comparative Literature Biblijska književnost srpski 6 dr Stevan Bradić WS BA
Comparative Literature Concepts of Comparative literature 1 English 6 PhD Stevan Bradić WS BA
Comparative Literature Concepts of Comparative literature 2 English 5 PhD Stevan Bradić SS BA
Comparative Literature Contemporary World Literature English 9 PhD Stevan Bradić SS BA
Comparative Literature

Modernist novel

English 7 PhD Stevan Bradić WS BA
Comparative Literature Modernistički roman srpski 7 dr Stevan Bradić WS BA
Comparative Literature European novel and drama in the 19th century English 6 Stevan Bradić, PhD WS BA
Comparative Literature Diskurs pesme u prozi srpski 6 dr Stevan Bradić WS MA
Comparative Literature Pojmovi komparativne književnosti 1 srpski 6 dr Stevan Bradić WS BA
Comparative Literature Pojmovi komparativne književnosti 2 srpski 5 dr Stevan Bradić SS BA
Comparative Literature Problemi moderne lirike   srpski 6 dr Stevan Bradić SS BA
Comparative Literature Problems of Modern Lyric Poetry English 6 PhD Stevan Bradić SS BA
Comparative Literature Prose poem discourse English 6 PhD Stevan Bradić WS MA
Comparative Literature Evropski roman i drama u 19. veku srpski 6 dr Stevan Bradić WS BA
Comparative Literature Satirical Novel in the 18th Century English 4 PhD Stevan Bradić SS BA
Comparative Literature Satirični roman u 18. veku srpski 4 dr Stevan Bradić SS BA
Comparative Literature European Sentimental and Pre-Romantic Novel English 4 PhD Stevan Bradić SS BA
Comparative Literature

Savremena svetska književnost

srpski 9 dr Stevan Bradić SS BA
Comparative Literature Evropski roman sentimentalizma i predromantizma srpski 4 dr Stevan Bradić SS BA
Comparative Literature Serbian Literature in the 20th Century English 6 PhD Stevan Bradić WS BA
Comparative Literature Srpska književnost 20. veka srpski 6 dr Stevan Bradić WS BA
Pedagogy Muzejska pedagogija srpski 5 Biljana Lungulov WS MA
Pedagogy Obrazovna politika srpski 4 Biljana Lungulov WS BA
Pedagogy Educational Policy English 4 Biljana Lungulov WS BA
Pedagogy Pedagoško – savetodavni rad srpski 5 Prof. dr Slađana Zuković WS MA
Romance Studies Lengua española A1.1 Spanish 6 Sanja Maričić Mesarović WS BA
Romance Studies Lengua española A1.2 Spanish 6 Sanja Maričić Mesarović SS BA
Romance Studies Lengua española A2.1 Spanish 6 Sanja Maričić Mesarović WS BA
Romance Studies Lengua española A2.2 Spanish 6 Sanja Maričić Mesarović SS BA
Romance Studies Lengua española V (B1.1) Spanish 6 Sanja Maričić Mesarović WS BA
Romance Studies Lengua española VI (B1.2) Spanish 6 Sanja Maričić Mesarović SS BA
Romance Studies Lengua española VII (B2.1) Spanish 6 Ksenija Šulović WS BA
Romance Studies Lengua española VIII (B2.2) Spanish 6 Ksenija Šulović SS BA
Romance Studies Français – langue étrangère (langue optionnelle)   3 Nataša Popović, Ivana Vilić WS/SS BA
Romance Studies Histoire de la langue française Français; Latin 3 prof. dr Tatjana Đurin WS BA
Romance Studies Lingua italiana A1.1 italiano/ serbo 3 Aleksandra Blatešić WS BA
Romance Studies Lingua italiana A1.2 italiano/ serbo 3 Aleksandra Blatešić SS BA
Romance Studies Lingua italiana A2.1 italiano/ serbo 3 Aleksandra Blatešić WS BA
Romance Studies Lingua italiana A2.2 italiano/ serbo 3 Aleksandra Blatešić SS BA
Romance Studies Lingua italiana B1.1 italiano 3 Aleksandra Blatešić WS BA
Romance Studies Lingua italiana B1.2 italiano 3 Aleksandra Blatešić SS BA
Romanian Studies Contemporary Romanian 1 English 5 Ivana Ivanić, PhD WS BA
Romanian Studies Contemporary Romanian 2 English 5 Ivana Ivanić, PhD SS BA
Romanian Studies History of the Romanian Language 1 English 3 Ivana Ivanić, PhD WS BA
Romanian Studies History of the Romanian Language 2 English 3 Ivana Ivanić, PhD SS BA
Romanian Studies Romanian History 1 English 3 Ivana Ivanić, PhD WS BA
Ruthenian Studies Фолклористика Руски язик  (Vojvodinian Ruthenian) 6 Рамач Дю. Янко WS BA
Ruthenian Studies Folkloristika rusinski 6 Ramač Đ. Janko WS BA
Ruthenian Studies Историйна ґраматика з карпатску диялектолоґию Руски язик (Vojvodinian ruthenian) 7 Александер Мудри WS BA
Ruthenian Studies Istorijska gramatika sa karpatskom dijalektologijom   srpski 7 Aleksandar Mudri WS BA
Ruthenian Studies История Руснацох I Руски язик (Vojvodinian ruthenian) 4 Рамач Дю. Янко WS BA
Ruthenian Studies Istorija Rusina I srpski 4 Ramač Đ. Janko WS BA
Ruthenian Studies История Руснацох II Руски язик (Vojvodinian ruthenian) 6 Рамач Дю. Янко SS BA
Ruthenian Studies Istorija Rusina II srpski 6 Ramač Đ. Janko SS BA
Ruthenian Studies История українскей култури Руски язик (Vojvodinian ruthenian) 5 Рамач Дю. Янко SS MA
Ruthenian Studies История українского народу Руски язик (Vojvodinian ruthenian) 4 Рамач Дю. Янко SS BA
Ruthenian Studies Културна история Руснацох Руски язик (Vojvodinian ruthenian) 6 Рамач Дю. Янко SS BA
Ruthenian Studies Kulturna istorija Rusina srpski 6 Ramač Đ. Janko SS BA
Ruthenian Studies Rusinski jezik A1.1 srpski 3 Aleksandar Mudri WS BA
Ruthenian Studies Rusinski jezik A1.2 srpski 3 Aleksandar Mudri SS BA
Slavic Studies Русский язык 3 - Синтаксис русского языка 1 Русский 4 Ирена Суботич WS BA
Slavic Studies Русский язык 3 - Синтаксис русского языка 2 Русский 4 Ирена Суботич SS BA
Slavic Studies Kognitivna analiza ruskih jezičkih koncepata srpski 7 Dr Marija Stefanović WS MA
Slavic Studies Русский язык II. Морфология русского языка и словообразование 1   Русский 5 Мария Стефанович WS BA
Slavic Studies Русский язык А 1.1 (элементарный уровень 1) Русский 3 Наташа Айджанович WS BA
Slavic Studies Русский язык А 1.2 (элементарный уровень 2) Русский 3 Наташа Айджанович SS BA
Slavic Studies Русский язык А 2.1 (базовый уровень 1) Русский 3 Наташа Айджанович WS BA
Slavic Studies Русский язык А 2.2 (базовый уровень 2) Русский 3 Наташа Айджанович SS BA
Slavic Studies Русский язык Б 1.1 (средний уровень 1) Русский 3 Наташа Айджанович WS BA
Slavic Studies Русский язык Б 1.2 (средний уровень 2) Русский 3 Наташа Айджанович SS BA
Slovak Studies Dejiny slovenského jazyka Slovenský jazyk 6 Zuzana Týrová WS BA
Slovak Studies Dejiny slovenského jazyka Slovenský jazyk 6 Zuzana Týrová SS BA
Slovak Studies Dialektológia slovenského jazyka Slovenský jazyk 6 Zuzana Týrová WS BA
Slovak Studies Metodológia literárnej vedy (Pravci nauke o književnosti) Slovenský jazyk 6 Marína Šimáková Speváková SS BA
Slovak Studies Slovački jezik A1.1 srpski 3 dr Zuzana Tirova WS  
Slovak Studies Slovački jezik A1.2 srpski 3 dr Zuzana Tirova SS  
Slovak Studies Slovački jezik A2.1 srpski 3 dr Zuzana Tirova WS  
Slovak Studies Slovački jezik A2.2 srpski 3 dr Zuzana Tirova SS  
Slovak Studies Slovenská literatúra prvej polovice 20. storočia 1 Slovenský jazyk 6 Marína Šimáková Speváková WS BA
Slovak Studies Teória a prax prekladu 1 Slovenský jazyk 4 Marína Šimáková Speváková WS BA
Serbian Literature Medieval Literature English 6 Doc. dr Nataša Polovina WS BA
Serbian Literature Pregled poetika srpski   doc. dr Sanja Paripović Krčmar WS BA
Serbian Literature Stalni oblici pesme i strofe srpski   doc. dr Sanja Paripović Krčmar SS BA
Serbian Literature Vampir: od folklornih narativa do srpske fantastike poč. XXI veka srpski 6 Doc. dr Dragoljub Perić WS MA
Serbian Literature Metodologija proučavanja književnosti srpski   doc. dr Sanja Paripović Krčmar SS BA
Serbian Literature Poetika srednjovekovne književnosti srpski 6 Prof. dr Svetlana Tomin WS BA
Serbian Literature Srednjovekovna književna simbolika srpski 10 Doc. dr Nataša Polovina WS/SS DS
Serbian Literature History of Serbian Literature English 3 Doc. dr Nataša Polovina SS BA
Serbian Literature Istorija srpske kulture srpski 3 Doc. dr Nevena Varnica SS BA
Serbian Language and Linguistics Derivatologija srpskog jezika srpski 5 Milan Ajdžanović SS BA
Serbian Language and Linguistics Dijalekti srpskog jezika u nastavi srpski 3 Danka Vujaklija WS BA
Serbian Language and Linguistics Kolokacije u teoriji i praksi srpski 5 Jasmina Dražić SS MA
Serbian Language and Linguistics Leksika predstandardne epohe razvoja srpskog književnog jezika srpski 5 Isidora Bjelaković WS MA
Serbian Language and Linguistics Leksička semantika srpski 5 Jasmina Dražić SS BA
Serbian Language and Linguistics Leksikologija srpskog jezika srpski 4 Jasmina Dražić WS BA
Serbian Language and Linguistics Morfologija srpskog jezika srpski 4 Milan Ajdžanović WS BA
Serbian Language and Linguistics Morfosintaksa srpski 4 Jelena Ajdžanović WS BA
Serbian Language and Linguistics Sintaksa i semantika padeža 1 srpski 4 Jelena Redli WS BA
Serbian Language and Linguistics Sintaksa i semantika padeža 2 srpski 4 Jelena Redli SS BA
Serbian Language and Linguistics Sintaksa oblika i značenja srpski 4 Jelena Ajdžanović SS BA
Serbian Language and Linguistics Srpski književno jezički idiomi 18. i 19. veka srpski 4 Isidora Bjelaković WS BA
Serbian Language and Linguistics Srpskoslovenski jezik srpski 5 doc. dr Marina Kurešević SS BA
Serbian Language and Linguistics Standardizacija srpskog jezika srpski 4 Isidora Bjelaković SS BA
Serbian Language and Linguistics Staroslovenski jezik srpski 5 doc. dr Marina Kurešević WS BA
Serbian Language and Linguistics Uporedna gramatika slovenskih jezika 1 srpski 3 doc. dr Marina Kurešević WS BA
Serbian Language and Linguistics Uporedna gramatika slovenskih jezika 2 srpski 3 doc. dr Marina Kurešević SS BA
Media Studies Dekonstrukcija medijskih poruka srpski 10 Prof. dr  Dejan Pralica WS DS
Media Studies Kritička analiza medijskog diskursa srpski 6 Prof. dr  Dejan Pralica WS MA
Media Studies Istorija novinarstva srpski 6 Prof.dr Vladimir Barović WS BA
Media Studies Izveštavanje o drugom srpski 6 Doc. dr Smiljana Milinkov WS BA
Media Studies Izveštavanje u kriznim situacijama srpski 6 Prof. dr Vladimir Barović SS BA
Media Studies Istraživačko novinarstvo srpski 6 Prof. dr Vladimir Barović SS BA
Media Studies Neverbalna komunikacija srpski 3 Prof. dr  Dejan Pralica SS BA
Media Studies Rod i mediji srpski 3 Doc. dr Smiljana Milinkov SS BA
Media Studies Analiza medijskog diskursa srpski 6 Prof. dr  Dejan Pralica WS BA
Media Studies Media Discourse Analysis English 6 Prof. dr  Dejan Pralica WS BA
Media Studies Desk, redakcije i upravljanje medijima srpski 6 Prof. dr Vladimir Barović WS BA
Media Studies Communication Studies 2 English 6 Dr Jelena Kleut SS BA
Media Studies Komunikologija 2 srpski 6 Dr Jelena Kleut SS BA
Media Studies Communication Studies 1 English 6 Dr Jelena Kleut WS BA
Media Studies Komunikologija 1 srpski 6 Dr Jelena Kleut WS BA
Media Studies Agencijsko novinarstvo srpski 6 Doc. dr Dinko Gruhonjić WS BA
Media Studies News Agency Journalism English 6 Doc. dr Dinko Gruhonjić WS BA
Media Studies Introduction to Economy English 3 Professor Kosta Josifidis WS BA
Media Studies Uvod u nove medije srpski 6 Dr Jelena Kleut SS BA
Media Studies Media, Culture, Society English 6 Doc. dr Dušan Ristić SS BA
Media Studies Mediji, kultura, društvo srpski 6 Doc. dr Dušan Ristić SS BA
Media Studies Journalism and Politics English 3 Doc. dr Dinko Gruhonjić SS BA
Media Studies Novinarstvo i politika srpski 3 Doc. dr Dinko Gruhonjić SS BA
Media Studies Political marketing English 3 Dr Jelena Kleut SS BA
Media Studies Politički marketing srpski 3 Dr Jelena Kleut SS BA
Media Studies Analiza medijskog diskursa srpski 6 Prof. dr  Dejan Pralica SS BA
Media Studies Media Discourse Analysis English 6 Prof. dr  Dejan Pralica SS BA
Media Studies Internet Journalism English 6 Doc. dr Dinko Gruhonjić WS BA
Media Studies Internetsko novinarstvo srpski 6 Doc. dr Dinko Gruhonjić WS BA
Media Studies Introduction to Anthropology English 6 Professor Ana Pajvančić Cizelj SS BA
Media Studies Uvod u antropologiju srpski 6 Profesor Ana Pajvančić Cizelj SS BA
Media Studies Communication Theories English 6 Dr Jelena Kleut WS MA
Media Studies Teorije komuniciranja srpski 6 Dr Jelena Kleut WS MA
Media Studies Critical Analysis of Media Discourse English 6 Prof. dr  Dejan Pralica WS MA
Media Studies Kritička analiza medijskog diskursa srpski 6 Prof. dr  Dejan Pralica WS MA
Media Studies Contemporary Media Systems English 3 Doc. dr Dinko Gruhonjić SS MA
Media Studies Savremeni medijski sistemi srpski 3 Doc. dr Dinko Gruhonjić SS MA