Početna >
Vesti

  Predavanje Drinke Gojković na temu PREVOĐENJE KAO UMEĆE RAZUMEVANJA – PREVOD JEDNE PESME STEVANA TONTIĆA SA SRPSKOG NA NEMAČKI JEZIK
  29.04.2014.

  NAGRADE NAJBOLJIM STUDENTIMA UNIVERZITETA U NOVOM SADU ZA ŠKOLSKU 2012/13. GODINU
  28.04.2014.

  Odsek za anglistiku organizuje radionicu pod nazivom Neurolingvistička i psiholingvistička istraživanja srpskog jezika
  24.04.2014.

  Predavanje Zorana Velikića na temu 30 GODINA PREVODILAČKOG RADA U NOVOM SADU
  12.04.2014.

  Meksički film na Filozofskom fakultetu
  12.04.2014.

  Rezultati izbora za Studentski parlament Filozofskog fakulteta i Univerziteta u Novom Sadu
  12.04.2014.

  Poziv nastavnicima Filozofskog fakulteta za ekskurziju u Pečuj je otvoren. Detalji su dati u prilogu. Rok za prijavu je kratak: sreda, 16. april u 12 sati.
  12.04.2014.

  Peta u nizu izložbi "Knjiga kao dar: legati Biblioteke Filozofskog fakulteta" - Legat Bogumila Hrabaka.
  12.04.2014.

  PROGRAM: „Desničini susreti“ o intelektualcima i ratu 1939 - 1947.
  12.04.2014.

  Nove knjige u Biblioteci Filozofskog fakulteta
  08.04.2014.

  3. sednica Nastavno-naučnog veća
  08.04.2014.

  DKV dodelilo tri godišnje nagrade profesorima Filozofskog fakulteta
  08.04.2014.

  Scholarship Programme: GO STYRIA - MASTER AND DOCTORAL students (deadline 30 April 2014)
  08.04.2014.

  Predavanje Semantika narativne proze Gaje Peleša. Postavke i problemi
  08.04.2014.

  SKONUS dodelio zahvalnicu prof. dr Ivani Živančević Sekeruš, dekanici Filozofskog fakulteta
  08.04.2014.

  Poziv za predaju radova za Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu
  08.04.2014.

  Prva konferencija Udruženja stručnih saradnika i saradnika predškolskih ustanova Srbije
  04.04.2014.

  Dr Silvia Martinez Ferreiro održala kurs "Uvod u neurolingvistiku" u organizaciji Odseka za anglistiku
  04.04.2014.

  Poziv za dostavljanje priloga za 5. broj časopisa Metodički vidici
  02.04.2014.

  Poziv za Međunarodni naučni skup "Veliki rat 1914-1918: uzroci, posledice, tumačenja"
  02.04.2014.

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu