Rasporedi
   Oglasne table
   Organizacije
   Aktivnosti
   Listovi
   Sport

   

Početna > Studenti > Oglasne table >
Odbrane magistarskih teza i doktorskih disertacija

2019.
Odbrana doktorske disertacije
mr Jasmina Knežević - 30.09.2019. u 15:00
mr Slavica Marković - 30.09.2019. u 12:00
Snežana Šević - 22.06.2019. u 12:00
Melina Panaotović - 15.06.2019. u 14:00
Dragana Ćiraković - 02.04.2019. u 11:00
Oana Ursulesku - 08.03.2019. u 17:00
Aleksandar Tomašević - 08.03.2019. u 12:00
Milica Lazić - 07.03.2019. u 17:00
Slađana Marić - 20.02.2019. u 13:00

Odbrana magistarske teze

Miljana Maglovski - 12.07.2019. u 12:00
Biljana Đurović - 07.02.2019. u 16:00


Arhiva
2018.
2017.
2016.
2015.
2014.

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu