Rasporedi
   Oglasne table
   Organizacije
   Aktivnosti
   Listovi
   Sport

   

Početna > Studenti > Listovi >
Čarbológ - časopis studenata Odseka za slovakistiku

Časopys vyšiel s finančným prispením
Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku,
Pedagogickej fakulty v Sombore,
Vysokej školy odborového štúdia pre vzdelávanie vychovávatel'ov
v Novom Sade
a Oddelenia slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade

Čar(b)ológ 2 – literárne práce z detskej literatúry študentov
Oddelenia slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade,
Vysokej školy odborového štúdia pre vzdelávanie vychovávateľov v Novom Sade a Pedagogickej fakulty v Sombore (Vysunuté oddelenie v slovenskom jazyku
v Báčskom Petrovci).

Hlavná a zodpovedná redaktorka Katarína Mosnáková,
diplomantka Oddelenia slovakistiky Filozofickej fakulty
Univerzity v Novom Sade.

Vybrala a zostavila prof. Dr. Jarmila Hodoličová.

Štylistická a jazyková úprava textov prof. Dr. Zuzana Hurtajová, PhD.

Obálka, výtvarná a grafická úprava Paulína Čapeľová,
študentka tretieho ročníka Pedagogickej fakulty v Sombore
(Vysunuté oddelenie v slovenskom jazyku, Báčsky Petrovec).

Tehnická úprava Samo Valent,
študent tretieho ročníka Grafického inžinierstva a dizajnu
Fakulty technických vied Univerzity v Novom Sade.

Vydalo
Oddelenie slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade
v roku 2009 s finančným prispením
Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku,
Pedagogickej fakulty v Sombore,
Vysokej školy odborového štúdia pre vzdelávanie vychovávateľov v Novom Sade
a Oddelenia slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade.

Vytlačil...

Počet strán 32

Náklad 200

Kontakt: carbolog at gmail.com

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu