O biblioteci
   Info za korisnike
  Uslovi korišćenja
  Usluge
  Prostor i oprema
  Radno vreme
  Kontakt
   Elektronski katalog
   Digitalna biblioteka
  Izložbe knjiga
   Međubibliotečka pozajmica
   Nabavka novih knjiga
   Linkovi

   

Početna > Biblioteka >
Info za korisnike

Vodič kroz Biblioteku Filozofskog fakulteta

Za korišćenje bibliotečkih fondova i čitaonica neophodna vam je članska karta Biblioteke, koja će biti zalepljena na koricama vašeg indeksa, nakon učlanjenja u Biblioteku.
Za učlanjenje u Biblioteku potrebno je:

  • indeks
  • lična karta/pasoš
  • obrazac za učlanjenje u Biblioteku (kod bibliotekara)

Popunjen obrazac i prateću dokumentaciju možete predati bibliotekarima u Centralnoj čitaonici (P10) u prizemlju svakog radnog dana od 8 do 20 sati. Izdavanje članskih karti je dva dana nakon predavanja dokumentacije.

Člansku  kartu može da koristi samo lice na čije ime ona glasi. Ona važi za sve vreme studija i obavezno se mora pokazati dežurnom bibliotekaru pri svakom korišćenju usluga Biblioteke (pozajmljivanje publikacija, korišćenje čitaonica, računara i sl.). Svaku promenu prebivališta i adrese potrebno je prijaviti zaposlenima u Centralnoj čitaonici (P10).

Dodatne informacije:
telefon: 021 485 3986
E-mail: biblioteka@ff.uns.ac.rs


 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu