O biblioteci
   Info za korisnike
   Elektronski katalog
   Digitalna biblioteka
  Izložbe knjiga
  Međubibliotečka pozajmica
   Nabavka novih knjiga
   Linkovi

   

Početna > Biblioteka >
Međubibliotečka pozajmica

Biblioteka Filozofskog fakulteta vrši međubibliotečku pozajmicu publikacija iz svojih fondova i iz fondova drugih biblioteka u Srbiji.

Međubibliotečka pozajmica sa drugim ustanovama obavlja se, za zaposlene na Filozofskom fakultetu, na sledeći način: korisnik se obraća sa zahtevom za međubibliotečku pozajmicu bibliotekaru u Centralnoj čitaonici jedino ukoliko traži pozajmicu iz Biblioteke Matice srpske. Za sve ostale zahteve za međubibliotečku pozajmicu, od ustanova koje to rade, korisnik se obraća svom seminarskom bibliotekaru.

Međubibliotečka pozajmica iz Biblioteke Matice srpske realizuje se dva puta nedeljno (sredom i petkom).

Za korisnike izvan naše ustanove publikacije se pozajmljuju na zahtev biblioteka. Publikacije se pozajmljuju najduže na 30 dana i koriste se isključivo u prostorijama biblioteke preko koje su tražene.

Van Biblioteke se pozajmljuju isključivo monografske publikacije. Publikacije izdate do 1945. godine i određene publikacije iz referensnih zbirki ne izdaju se na pozajmicu izvan Biblioteke.

Zahtev za međubibliotečku pozajmicu može se poslati putem pošte na adresu Biblioteke, ili putem elektronske pošte, na adresu pozajmica@ff.uns.ac.rs.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu