O biblioteci
   Info za korisnike
   Elektronski katalog
   Digitalna biblioteka
  Izložbe knjiga
   Međubibliotečka pozajmica
   Nabavka novih knjiga
   Linkovi

   

Početna > Biblioteka >
Elektronski katalog

Korisnici mogu da vrše pretraživanje u elektronskom katalogu, pošto su u njemu zastupljeni kataloško-bibliografski podaci o publikacijama.

Uzajamno-kataloška baza COBISS+

Katalog Biblioteke Filozofskog fakulteta

Od 2007. godine Biblioteka je članica bibliotečko-informacionog sistema COBISS.SR., kooperativnog onlajn bibliografskog sistema i servisa Virtuelna biblioteka Srbije.

Pretraživanje elektronskog kataloga (COBISS) moguće je na tri načina:
1. Osnovno pretraživanje, po 5 elemenata (autor, naslov, godina izdanja, ključne reči i izdavač) uz korišćenje zvezdice (*), kao džoker znaka, i uz mogućnost ograničavanja pretraživanja na jezik i/ili vrstu građe i/ili mogućnost elektronskog pristupa;
2. Izborno pretraživanje, po 28 elemenata uz korišćenje zvezdice (*), kao džoker znaka, i logičkih operatora I, ILI, NE (AND, OR, NOT) i mogućnost pregledanja unešenih podataka po svakom od elemenata. Pretraživanje se može ograničiti na jezik i/ili mogućnost elektronskog pristupa;
3. Komandno pretraživanje, po svim mogućim elementima koji su ponuđeni u pregledu prefiksa i sufiksa, uz korišćenje zvezdice (*), kao džoker znaka, logičkih operatora I, ILI, NE (AND, OR, NOT), kao i operatora blizine (WITH, NEAR). Pretraživanje se može ograničiti na vrstu gradiva i/ili mogućnost elektronskog pristupa.

Više o pretraživanju može se naći u meniju Pomoć elektronskog kataloga.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu