O biblioteci
  Istorijat
  Biblioteka danas
  Organizacija
  Ljudi
   Info za korisnike
   Elektronski katalog
   Digitalna biblioteka
  Izložbe knjiga
   Međubibliotečka pozajmica
   Linkovi

   

Početna > Biblioteka > O biblioteci > Ljudi
Ljiljana Matić

Kontakt
◦ Kabinet: 270
◦ e-mail: ljiljam@ff.uns.ac.rs
◦ telefon: 485 3853

Akademska karijera
◦ Odbranjen magistarski rad pod nazivom Terminologija bibliotekarstva, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2010.
◦ Diploma prve generacije Ženskih studija i istraživanja:"Mileva Marić Ajnštajn", Novi Sad, 1998.
◦ Stručni bibliotekarski ispit, Narodna biblioteka Srbije, Beograd, 1997.
◦ Diploma Filozofskog fakulteta, Novi Sad, Srpskohrvatski jezik i jugoslovenske književnosti, 1995.

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ Terminologija bibliotekarstva
◦ Baza podataka iz oblasti engleskog jezika i književnosti
◦ Informaciona delatnost
◦ Obrazovanje korisnika (praktični aspekti informacione i bibliotečke pismenosti  u visokoškolskim bibliotekama)
◦ Analitička obrada

Bibliografija
- Анда Алмажан, Љиљана Матић, Блажан Стјепановић, Разговарај са мном! [Електронски извор]. Kаталог изложбе књига поводом Европског дана језика,  Филозофски факултет, Библиотека Филозофског, факултета, Нови Сад, 2015. – 17 стр.
- Lj. Matić, Prevodilački rad članova Odseka za anglistiku od 1994. do 2014. godine : katalog izložbe, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2014. – 50 str.
- Љ. Матић, Терминологија библиотекарства у српском језику. У: Прилози проучавању језика, Филозофски факултет, Нови Сад, 2014, стр. 119-172.
-Lj. Matić, Volt Vitman : život i delo = Walt Whitman, life and work. Katalog izložbe, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2009. – 21 str.
- G. Vilotić, Lj. Milićević, B. Stjepanović, "Slobodan pristup znanju i informaciji-između zakona i etike". U: Intelektualna sloboda i savremene biblioteke : zbornik radova, Filološki fakultet, Narodna biblioteka Srbije, Beograd, 2004, str. 313-327.
- A. Izgarjan, G. Vilotić, Lj. Milićević, Various Faces of America : poklon prof. dr Džejmsa Hola sa Univerziteta Ilinoj u Čikagu. Katalog izložbe, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2002. – 21 str.
- G. Vilotić, Lj. Milićević, European Studies : donation of Hochschulrektorenkonferenz - Federal Republic of Germany. Catalogue, University of Novi Sad, Central Library, Novi Sad, 2002. – 14 str.
- "Informaciona pismenost u bibliotekama univerziteta", U: Infoteka : časopis za informatiku i bibliotekarstvo, Beograd, YU ISSN 1450-9687, god. 2, 2001, br. 1-2, str. 133-135.
- U okviru rada na Ženskim studijama i istraživanjima: "Mileva Marić Ajnštajn" urađeno istraživanje "Feministička literatura u knjižarama Novog Sada", 1997.


Profesionalno iskustvo i napredovanje u karijeri
- Od 2000. samostalno vodi fond Seminarske biblioteke Odseka za anglistiku od preko 20 000 naslova knjiga i preko 100 naslova stranih i domaćih serijskih publikacija. Vodila  je više lisnih kataloga monografskih i serijskih publikacija: autorski, predmetni, UDK katalog
- Sticanje licence za rad u COBISS.SR, Narodna biblioteka Srbije, Beograd, 2007.
- Od 2006. aktivno učestvuje u formiranju elektronskog kataloga Biblioteke Filozofskog fakulteta (COBISS)
- Vodila biblioteku Međunarodne letnje škole European Studies: Introduction to European Union održane 1-15. 9. 2002. na Univerzitetu u Novom Sadu
- Od 1997-1998. volonterski rad u biblioteci Ženskih studija i istraživanja: "Mileva Marić Ajnštajn", Novi Sad
- Profesor srpskog jezika i književnosti u osnovnoj školi, Novi Sad, 1996.
- Bibliotekar u Seminarskoj biblioteci Odseka za anglistiku, Novi Sad, 1996.
- Honorarni saradnik u listu “Dnevniku”, Novi Sad, 1995.
- Jedan od autora Biltene novih knjiga Biblioteke Filozofskog fakulteta
- Učestvovala na brojnim stručnim seminarima u zemlji

Izložbe knjiga
- Разговарај са мном! Изложба књига поводом Европског дана језика у сарадњи са Андом Алмажан и Блажаном Стјепановићем, 2015. Katalog
- Кроз дело проф. др Драгиње Перваз, део изложбе Библиотека Филозофског факултета након десет година (2004-20014) Katalog
- Prevodilački rad članova Odseka za anglistiku od 1994. do 2014. godine, 2014. Katalog
- Volt Vitman : život i delo = Walt Whitman, 2009. Katalog
- Poklon-knjige Muriel Heppell (1917-20011) u saradnji sa Tamarom Rakić-Blanušom i Violetom Rakić, 2013.
- Various Faces of America, poklon prof. dr Džejmsa Hola sa Univerziteta Ilinoj u Čikagu u saradnji sa Gordanom Vilotić, 2002. Katalog

Specijalizacije, stipendije, nagrade, studijski boravci u inostranstvu

- Stručna boravak na City University, Department of Information Science, London  i stručna poseta The British Library, London, 2002.
- Library and Internet, Budimpešta, 1999.
- Nationality and Diversity, Krakov,1998.

- Brojni edukativni seminari o informacionoj delatnosti i savremenom bibliotečkom poslovanju, Beograd, Novi Sad, 1998-2015.

Učešće na naučnim skupovima
- Međunarodni naučni skup Intelektualna sloboda i savremene biblioteke, Beograd 25-27. septembar 2003.
- Učešće na Zajednici biblioteka univerziteta u Srbiji, Beograd, 2001.

 Članstva u stručnim organizacijama
- Od 1997. član Bibliotekarskog društva Srbije

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu