O biblioteci
   Info za korisnike
   Elektronski katalog
   Digitalna biblioteka
  Izložbe knjiga
   Međubibliotečka pozajmica
   Nabavka novih knjiga
   Linkovi

   

Početna > Biblioteka >
Nabavka novih knjiga

 

Nabavka novih knjiga i časopisa, kao i pretplate na korišćenje baza podataka, biće centralizovane. Predloge za kupovinu možete dostaviti popunjavanjem e-deziderata. Popunjeni deziderat možete poslati na nabavka.biblioteka@ff.uns.ac.rs. Nakon toga sledi predviđena procedura za nabavku publikacija. Odluku o nabavci donosi Savet za izdavačku delatnost Fakulteta u skladu sa kriterijumima za nabavku novih publikacija.


Centralna biblioteka - kriterijumi za nabavku knjiga i časopisa
Seminarske biblioteke - kriterijumi za nabavku knjiga i časopisa

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu