Novosti
   Događaji
   Projekti
   Razmena studenata
   Mobilnost i stipendije
  JoinEU-SEE
  Basileus
  Campus Europae
  Ceepus
   Galerija
   Linkovi

   

Početna > Međunarodna saradnja >
Izveštaj o mobilnosti studenata i nastavnog osoblja
na Filozofskom fakultetu

Odlazeći studenti FF UNS na razmeni u periodu 2008 - 2015.

Zemlja 2008/
2009.
2009/
2010.
2010/
2011.
2011/ 2012. 2012/
2013.
2013/
2014.
2014/
2015.
Ukupan broj
   

Austrija

1

-

1

8

6

9

4

29

Belgija

-

-

-

-

-

 

1

1

Bugarska

-

-

-

-

-

2

-

2

Češka

-

-

-

2

1

1

-

4

Danska

-

-

-

-

-

1

-

1

Finska

-

1

-

1

-

-

2

4

Francuska

2

1

1

2

-

4

2

12

Holandija

-

-

2

2

-

-

-

4

Hrvatska

1

1

1

-

1

-

-

4

Italija

-

1

1

1

1

1

1

6

Letonija

-

-

-

-

1

-

-

1

Litvanija

-

-

-

-

1

-

-

1

Mađarska

-

-

-

-

-

-

1

1

Nemačka

-

8

-

5

5

2

1

21

Poljska

-

-

-

1

5

10

-

16

Portugalija

-

-

-

-

-

1

-

1

Rusija

-

3

-

1

6

3

4

17

SAD

-

3

1

5

3

3

-

15

    Slovačka

-

-

-

-

-

1

-

1

Slovenija

1

-

-

3

1

2

2

9

Španija

2

1

1

2

-

-

-

6

Švedska

-

-

-

2

-

-

-

2

Ukupno

7

19

8

35

31

40

18

158

Dolazeći studenti FF UNS na razmeni u periodu 2008 - 2015.

Zemlja 2008/
2009.
2009/
2010.
2010/
2011.
2011/ 2012. 2012/
2013.
2013/
2014.
2014/
2015.
Ukupan broj
   

Austrija

4

2

1

3

2

3

2

17

Belorusija

-

-

1

-

-

-

-

1

Bugarska

4

1

-

-

-

1

 

6

Češka

1

3

3

3

3

-

1

14

Danska

-

-

-

-

1

-

-

1

Finska

-

-

1

-

-

-

-

1

Holandija

-

-

-

-

2

-

 

2

Hrvatska

-

4

1

-

-

1

1

7

Italija

-

1

-

-

-

1

 

2

Južna Koreja

2

-

-

-

-

-

-

2

Letonija

-

-

-

2

-

-

-

2

Litvanija

-

-

1

2

6

-

-

9

Mađarska

1

-

-

-

-

2

-

2

Nemačka

2

1

5

3

1

2

1

15

Poljska

6

14

23

16

18

16

10

103

Rusija

1

3

3

-

1

5

5

18

Rumunija

-

-

1

-

4

-

 

5

SAD

-

1

-

-

-

-

1

2

Slovačka

-

1

-

-

-

1

1

3

Slovenija

1

3

-

4

3

5

5

21

Španija

-

-

1

-

3

3

-

7

Srbija*

-

-

-

-

-

-

4

4

Švajcarska

-

-

1

-

-

-

-

1

Velika Britanija

2

-

-

-

-

1

1

4

Ukupno

25

34

42

33

44

41

32

251

* Razmena preko partnerskog studijskog programa JOINSEE sa Univerzitetom u Beogradu.

Mape

2008/2009
Outgoing students

Incoming students
2009/2010
Outgoing students
Incoming students
2010/2011
Outgoing students
Incoming students

2011/2012

Outgoing students
Incoming students

2012/2013

Outgoing students
Incoming students

2013/2014

Outgoing students
Incoming students

Nivo studija

Mobility level - Outgoing 2012/2013
Mobility level - Incoming 2012/2013
Mobility level - Outgoing 2013/2014
Mobility level - Incoming 2013/2014

 

 

 


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu