Novosti
   Događaji
   Projekti
   Razmena studenata
   Mobilnost i stipendije
   Galerija
   Linkovi

   

Početna > Međunarodna saradnja > Mobilnost i stipendije >

CEEPUS
Central European Exchange Program for University Studies

CEEPUS je srednjoevropski program za razmenu studenata i nastavnog osoblja sa sedištem u Beču. Na nivou Srbije, program koordinira Nacionalna CEEPUS kancelarija u okviru Fondacije TEMPUS.

Zemlje učesnice u programu:

Albanija, Austrija, Bugarska, BIH, Češka, Hrvatska, Mađarska, Makedonija, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Crna Gora i Moldavija.

Za studente moguća je mobilnost:

 •  Kao freemover-i
 •  U okviru postojeće CEEPUS III mreže u kojoj učestvuje njihov matični fakultet

U oba slučaja potrebno je da zainteresovani otvore svoj nalog na sajtu CEEPUS III kako bi videli postojeće mreže u kojima njihov matični fakultet/univerzitet učestvuje ili pristupili dokumentima koje treba da prilože u slučaju da se odluče za freemover mobilnosti.

Za nastavno osoblje:
Mobilnost se odvija preko učešća u mrežama koje su tematski orijentisane. Za konkurisanje, neophodno je otvaranje naloga na sajtu www.ceepus.info
Mobilnost je do mesec dana, 6 predavačkih sati nedeljno je obaveza.

MREŽE U KOJIMA UČESTVUJE FILOZOFSKI FAKULTET U NOVOM SADU, ZA 2016/2017. GODINU:

 • Language and literature in a Central European context
  Koordinator za UNS: prof. dr Faragó Kornélia, Odsek za hungarologiju
 • Slavic Philology and Its Cultural Contexts
  Koordinator za UNS: prof. dr Ivana Živančević Sekeruš
 • Inter-American Studies
  Koordinator za UNS:  doc. dr Mirna Radin Sabadoš, Odsek za anglistiku
 • Europe from the Visegrad Perspective
  Koordinator za UNS: doc. dr Aleksej Kišjuhas, Odsek za sociologiju
 • Red de Hispanistas de Europa Central
  Koordinator za UNS: ma Bojana Kovačević Petrović, Odsek za romanistiku
 • Philosophy and interdisciplinarity
  Koordinator za UNS: doc. dr Una Popović, Odsek za filozofiju

Informacije o programu CEEPUS na sajtu Univerziteta u Novom Sadu:
https://www.uns.ac.rs/index.php/rs/medjunarodna/razmena-studenata/programi-razmene/program-ceepus

Prezentacija programa CEEPUS (Info-dan, nov. 2015)

Za prijave za mobilnosti u okviru CEEPUS III programa za studente i profesore, posetiti sajt www.ceepus.info 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu