Novosti
   Događaji
   Projekti
   Razmena studenata
   Mobilnost i stipendije
   Galerija
   Linkovi

   

Početna > Međunarodna saradnja > Mobilnost i stipendije >

PROGRAM MOBILNOSTI STUDENATA I OSOBLJA NA UNIVERZITETU U NOVOM SADU

Otvoren je konkurs za mobilnost u školskoj 2015/2016. godini.

Drugi konkursni rok za programe akademske mobilnosti u okviru programa EM2 JoinEU-SEE>PENTA je otvoren od 3. novembra 2014. do 1. februara 2015. U okviru drugog konkursnog roka biće moguće prijavljivanje za razmene na samo nivou doktorskih studija, post-doktorskih studija i kao razmene za nastavno i nenastavno osoblje.

Više informacija u vezi sa programom možete pronaći na sajtu Univerziteta:
http://www.uns.ac.rs/sr/novosti_dogadjaji/erasmus/joinEU.html.

JoinEU-SEE Penta

PROGRAM MOBILNOSTI STUDENATA I OSOBLJA
NA UNIVERZITETU U NOVOM SADU

Otvoren je konkurs za mobilnost u školskoj 2014/2015. godini. Konkurs je otvoren do 1. februara 2014. godine.
Novi sajt programa: www.joineuseepenta.eu

Partnerski EU univerziteti:
University of Graz, Austria – coordinator
Aarhus University, Denmark
Cardiff Metropolitan University, United Kingdom
Freie Universität Berlin, Germany
Masaryk University, Brno, Czech Republic
Tilburg University, The Netherlands
University of Antwerp, Belgium
University of Bologna, Italy
University of Granada, Spain
University of Maribor, Slovenia


JoinEU-SEE Penta na sajtu UNS-a:
http://www.uns.ac.rs/sr/novosti_dogadjaji/erasmus/joinEU.html

Novi konkurs u okviru programa JOINEU-SEE IV biće otvoren od 9. novembra 2012.godine do 1. februara 2013. godine. Ovaj konkurs predviđen je za mobilnosti koje mogu započeti u jesen 2013. godine. Za studente ne postoje stipendije koje bi obuhvatale mobilnosti  u okviru  letnjeg semestra 2014. godine. Mobilnosti namenjene za nastavno i  nenastvano osoblje mogu biti započete u bilo kom periodu od leta 2013. godine do proleća 2016. godine.
Obaveštavamo sve zainteresovane da  u ovom konkursu postoji mogućnost za prijavu na celokupne doktorske studije u trajanju od tri godine.
Rezultati konkursa biće objavljeni  najkasnije krajem maja 2013. godine

EACEA je obavestila koordinatora projekta, Univerzitet u Gracu, da je predlog projekta JoinEU-SEE IV među tri projekta odobrena za finansiranje sa područja Zapadnog Balkana u 2012. godini. Novi konkurs za stipendije u okviru JoinEU-SEE će prema očekivanjima biti raspisan na jesen ove godine.
U Novom projektu došlo je do manjih izmena u sastavu konzorcijuma tako su: Univerzitet u Viljnusu, Univerzitet Letonije, Univerzitet u Turkuu, Univerzitet u Luvenu i Univerzitet u Groningenu zamenjeni sa: Univerzitetom u Antverpenu (Belgija), Univerzitetom u Orhusu (Danska), Univerzitetom Monpelje 2 (Francuska), Slobodnim univerzitetom u Belinu (Nemačka), Kardif metropoliten univerzitetom (Ujedinjeno Kraljevstvo). Među partnerima na strani Zapadnog Balkana nije bilo promena.

Projekat „JoinEU-SEE“ obuhvata kako razmenu studenata i nastavnog osoblja u okviru ciljne grupe 1 (studenti i nastavnici UNS-a), tako i odlazak na neki od univerziteta, partnera u projektu, na celokupne master studije ili postdoktorske studije u okviru ciljne grupe 2 (bivši studenti UNS-a ili nekog univerziteta sa Zapadnog Balkana).

Studenti i osoblje sa svih fakulteta Univerziteta u Novom Sadu moći će da se prijavljuju za boravak isključivo na nekom od partnerskih univerziteta iz Evropske unije:

Zemlja

Univerzitet

Napomena

Austrija

University of Graz

Koordinator

Belgija

University of Antwerp

Novi član

Španija

University of Granada

 

Slovenija

University of Maribor

 

Danska

University of Aarhus

Novi član

Francuska

University of Montpellier 2

Novi član

Nemačka

Freie Universität Berlin

Novi član

Italija

University of Bologna

 

Češka

Masaryk University, Brno

 

UK

Cardiff Metropolitan University

Novi član

Sa prostora Zapadnog Balkana osim Univerziteta u Novom Sadu učestvuju sledeći univerziteti: Univerzitet u Beogradu, Univerzitet Crne Gore, Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Mostaru, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Prištini, Univerzitet u Tirani, Univerzitet „Ćiril i Metodije“ u Skoplju i Univerzitet u Banja Luci.

NAPOMENE
Molimo sve kandidate da se sa programom upoznaju najpre preko sajta UNS-a i da detaljno pročitaju uputstva.

Studenti Univerziteta u Novom Sadu državljani neke od zemalja Zapadnog Balkana (Bosne i Hercegovine, Crne Gore ili Makedonije) mogu da apliciraju za stipendije u ciljnoj grupi 1. Studenti koji su državljani neke druge zemlje (Mađarske, Grčke itd.) nemaju pravo da konkurišu za ove stipendije, osim ukoliko nisu ujedno i državljani Srbije.

NAPOMENA ZA VIZU: Bezvizni režim između Srbije i EU važi samo za turističke boravke u trajanju do 90 dana u toku perioda od 180 dana. Shodno tome će svi odabrani studenti (razmena osoblja traje 30 dana, te se ova napomena ne odnosi na njih) pre odlaska na mobilnost morati da podnesu zahtev za izdavanje vize zemlje u koju putuju.

U slučaju da kandidat nema svu neophodnu dokumentaciju, koju je neophodno zakačiti uz prijavu, u trenutku prijavljivanja (npr. nisu još stekli diplomu, položili TOEFL ispit i sl.), potrebno je da u prijavi zakači izjavu (Statement) kojom objašnjava svoj trenutni status i navodi vremenski okvir do kada će nedostajući dokument dobiti. Savetujemo studentima da u vezi sa ovim kontaktiraju potencijalne univerzitete domaćine radi saveta.

PREUZMITE UPUTSTVA

Uputstvo za studente UNS-a
Uputstvo za nastavno osoblje UNS-a
Uputstva za popunjavanje onlajn prijave

PREUZMITE MODELE DOKUMENATA

Kako se interne procedure na Univerzitetu u Novom Sadu razlikuju od procedura na evropskim univerzitetima molimo sve kandidate da sa ove stranice preuzmu modele ugovora o učenju, plana rada za doktorante, postdoktorante i osoblje.

Model ugovora o učenju možete preuzeti ovde.
Model plana rada za doktorske studije možete preuzeti ovde
Model plana rada za postdoktorante i osoblje možete preuzeti ovde

SVI KANDIDATI MORAJU NAVESTI U SVOJOJ PRIJAVI DA LI SU PRETHODNO BILI STIPENDISTI U NEKOM OD PROGRAMA KOJE FINANSIRA EU. KANDIDATI KOJI SE PARALELNO PRIJAVLJUJU NA VIŠE PROGRAMA UKOLIKO BUDU ODABRANI NA VIŠE PROGRAMA MORAJU DA SE ODLUČE SAMO ZA JEDAN PROGRAM I O TOME U NAJKRAĆEM ROKU OBAVESTE KOORDINATORE PROGRAMA ZA KOJI SU PRIMELJENI!

KANDIDATI KOJI SU VEĆ KORISTILI JOINEU-SEE STIPENDIJU, MOGU PONOVO APLICIRATI ZA NOVU STIPENDIJU, ALI NE NA ISTOM NIVOU STUDIJA. NJIHOVE PRIJAVE ĆE BITI RAZMATRANE NAKON IZBORA NOVOPRIJAVLJENIH KANDIDATA I UKOLIKO OSTANE RASPOLOŽIVIH MESTA.

KANDIDATI KOJI SU U POSLEDNJIH 5 GODINA OD OTVARANJA KONKURSA (8.11.2011.GODINE) PROVELI VIŠE OD 12 MESECI NA STUDIJAMA ILI RADU U ZEMLJAMA EU NEMAJU PRAVO PRIJAVE ZA OVU STIPENDIJU.

Program JoinEU-SEE zahteva od svih studenata koji idu na razmenu da već u toku prijave unesu popunjen ugovor o učenju - spisak predmeta koje planiraju da pohađaju, odnosno ako imaju dva izbora, ugovore o učenju za oba univerziteta. Važno je napomenuti, da ova aktivnost zahteva podršku akademskog koordinatora, tj. profesora koji studentu daje pismo preporuke.Ugovor o učenju mora biti potpisan i pečatiran od strane departmana i dekana odnosno prodekana na fakultetu.
Model plana rada za nastavno i nenastavno osoblje mora biti potpisanod strane departmana i dekana odnosno prodekana na fakultetu.

KONTAKT OSOBE za program JoinEU-SEE:
Dubravka Gavrančić i Miloš Milutinović (joineusee@uns.ac.rs)

VAŽNA NAPOMENA:
Konsultacije sa studentima su samo u terminima za konsultacije (raspored je na sajtu Univerziteta pod „Međunarodna saradnja”). Hvala na razumevanju.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu