Novosti
   Događaji
   Projekti
   Razmena studenata
   Mobilnost i stipendije
  JoinEU-SEE
  Basileus
  Campus Europae
  Ceepus
   Galerija
   Linkovi

   

Početna > Međunarodna saradnja > Novosti >
Tempus info-dan u Beogradu

Poštovani,

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na Nacionalni Tempus informativni dan koji organizuje Nacionalna Tempus kancelarija u saradnji sa Ministarstvom prosvete Republike Srbije.

Konferencija će se održati u sredu, 16. decembra, na Fakultetu organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu, sa početkom u 10 časova.

Na konferenciji će biti predstavljeni Tempus i Erasmus Mundus projekti kojima je odobreno finasiranje na nedavno završenim selekcijama, kao i nove mogućnosti za konkurisanje u okviru ova dva programa i programa Jean Monnet. Na radionicama koje slede nakon plenarne sesije biće predstavljeni primeri dobre prakse i pruženi korisni saveti u pogledu oblasti i tematike prijavljivanja novih projekata.

Molimo Vas da svoje prisustvo potvrdite popunjavanjem formulara za registraciju i slanjem istog na office@tempus.ac.rs, najkasnije do 10. decembra, u 17 časova.

S poštovanjem,

Marija Filipović-Ozegović
Nationalni kooordinator
Nacionalna Tempus kancelarija

Formular za registraciju (doc)

Radna verzija programa Nacionalnog Tempus informativnog dana

Nacionalni Tempus informativni dan  

sreda, 16. decembar 2009. godine
Fakultet organizacionih nauka, Jove Ilića 154, Beograd

9.30 – 10.00 Registracija
10.00 – 10.20 Pozdravni govori
- Prof. dr Žarko Obradović, ministar, Ministarstvo prosvete
- Nj. E. g. Vinsent Dežer , ambasador Delegacije Evropske komisije u Republici Srbiji
- Prof. dr Srđan Stanković, predsednik Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje

10.20 – 10.30 Menadžment Tempus programa od strane EACEA
- gđica Antonela Đorđio, Izvršna agencija za EU programe iz oblasti obrazovanja, medija i kulture (EACEA), Brisel

10.30 – 10.45 Pregled izabranih projekata iz konkursnog roka april 2009
- gđa Marija Filipović-Ožegović, Nacionalni koordinator, Nacionalna Tempus kancelarija

10.45 – 11.20 Doprinos izabranih nacionalnih projekata reformi visokog obrazovanja i primeni Bolonjskog procesa
- Prof. dr Radmila Marinković-Nedučin, projekat “Governance and Management Reform in Higher Education in Serbia ”, Univerzitet u Novom Sadu
- Prof. dr Ivan Milentijević, projekat “National Platform for Knowledge Triangle in Serbia ”, Univerzitet u Nišu
- gdin Bogoljub Mazić, projekat “New Library Services at Western Balkan Universities”, Univerzitet u Beogradu
- Prof. dr Matija Sokola, projekat “Occupational Safety and Health – degree curricula and lifelong learning”, Visoka tehnička škola Novi Sad

11.20 – 11.40 diskusija
11.40 – 12.00 Pauza za kafu

Treći konkurs za projekte u okviru Tempusa IV

12.00 – 12.30 Nove prilike u okviru trećeg konkursa za projekte
- gđica Antonela Đorđio, Izvršna agencija za programe iz oblasti obrazovanja, medija i kulture, Brisel

12.30 – 12.40 Nacionalni i regionalni prioriteti u okviru 3. konkursa za projekte
- gđica Sofija Dukić, Nacionalna Tempus kancelarija

12.40 – 13.00 Uloga Ministarstva prosvete u prijavljivanju novih projekata
- Dr. Tinde Kovač-Cerović i prof.dr Radivoje Mitrović, Ministarstvo prosvete

13.00 – 13.20 diskusija

13.20-13.50 Erasmus Mundus i Jean Monnet – konkursi za institucije i studente
- gđica Jasmina Gajić, Nacionalna Tempus kancelarija

14.00 – 15.00 ručak
15.00 – 16.15 Paralelne radionice

A. Modernizacija kurikuluma – dvostruke i zajedničke diplome; interdisciplinarnost – dosadašnja iskustva i preporuke za tekući konkurs
Moderator i uvodna reč: prof.dr Vera Dondur, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta

Primeri dobre prakse:
- Saradnja Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Univerziteta u Nici «Sophia Antipolis» u okviru TEMPUS projekata za uspostavljanje dve diplome na osnovnim i master studijama, prof. dr Aleksandra Praščević
- Projekat “Child Rights Education Development- Moldova and Serbia ”
- Iskustva Tempusa u Republici Hrvatskoj sa interdisciplinarnim studijama, gđica Gordana Cukar, Tempus kancelarija za Hrvatsku

B. Saradnja visokoškolskih ustanova sa okruženjem – dosadašnja iskustva razvijena kroz Tempus i preporuke za tekući konkurs
Moderator: Jelena Branković student programa Evropski master za visoko obrazovanje

- Uvodna reč: “ Working Together to Put Lifelong Learning Into Practice”, prof. dr Verica Babic HERE tim, and “New Approaches to Educational Innovation”, prof. dr Søren Ehlers, Univerzitet u Aarhusu, Danska
- Primer dobre prakse: projekat “Ecological Training Courses for Capacity Building of Local Communities in Serbia ”

16.30 – 17.30 Paralelne radionice

C. Učešće visokih škola u Tempus programu i upoznavanje sa mogućim partnerima iz EU
Moderator: Marija Filipović -Ožegović, Tempus kancelarija
- Uvodna reč : gdin Geert De Lepeleer, kancelarija za međunarodnu saradnju, Ka-Ho Sint-Lieven University college, Flandrija, Belgija

D. Erasmus Mundus – kako pripremiti projekte za mreže studentskih razmena i zajedničke programe
Moderator: Jasmina Gajić, Tempus kancelarija
- Primer dobre prakse: Erasmus Mundus master program “Astronomija i astrofizika”

U plenarnom delu programa obezbeđen je simultani prevod sa srpskog na engleski i sa engleskog na srpski. Radni jezik radionice A je srpski . Radni jezik radionica B, C i D je engleski.
Zaključci radionica biće prosleđeni svim učesnicima info-dana putem e-mejla.

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu