Novosti
   Događaji
   Projekti
   Razmena studenata
   Mobilnost i stipendije
  JoinEU-SEE
  Basileus
  Campus Europae
  Ceepus
   Galerija
   Linkovi

   

Početna > Međunarodna saradnja > Novosti >

Prijave za CEEPUS razmene

Prijavite se za CEEPUS razmene u nekoj od partnerskih zemalja!

Zaključno sa 31. oktobrom, studenti i članovi akademskog osoblja sa državnih visokoškolskih ustanova koje učestvuju u nekoj CEEPUS mreži mogu se prijaviti za razmene tokom letnjeg semestra 2016/17. godine.

Pored navedenog konkursa za kandidate čije visokoškolske ustanove učestvuju u nekoj od mreža, zaključno sa 30. novembrom trajaće i prijavljivanje studenata i članova akademskog osoblja sa državnih visokoškolskih ustanova koje nisu deo neke CEEPUS mreže, koji se u svojstvu freemovera mogu prijaviti za razmenu na visokoškolskoj ustanovi u nekoj od CEEPUS zemalja u akademskoj 2016/17. godini. Kandidati samostalno istražuju svoje mogućnosti za mobilnost na partnerskim institucijama pretraživanjem CEEPUS mreža i utvrđuju da li se mogu prijaviti kao kandidati unutar mreža ili kao freemoveri, a prijavljivanje se vrši preko CEEPUS platforme.


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu