O biblioteci
   Info za korisnike
   Elektronski katalog
   Digitalna biblioteka
   Izložbe knjiga
   Međubibliotečka pozajmica
   Linkovi

   

Početna > Biblioteka > Izložbe knjiga >
UNIVERZITET U NOVOM SADU
FILOZOFSKI FAKULTET
BIBLIOTEKA

Povodom Evropskog dana jezika
postavlјena je izložba knjiga

LUZOFONIJA NA FILOZOFSKOM FAKULTETU
LUSOFONIA NA FACULDADE DE FILOSOFIA
LUSOPHONY ON THE FACULTY OF PHILOSOPHY

- POKLON AMBASADE PORTUGALA -

Izložbu su priredili
Nataša Belić, upravnica Biblioteke
Sofia Lopeš Marinjo, lektorka za portugalski jezik
Ljilјana Ćuk, bibliotekarka
Milica Bracić, bibliotekarka

Sreda, 26. septembar 2018.
Izložbeni hol,  1. sprat

 

Elektronska izložba
Galerija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu