Osnovne studije
   Master studije
   Specijalističke studije
   Magistarske studije
   Doktorske studije
   Koordinatori
  Rokovi za završetak studija

   

Početna >
Rokovi za završetak studija

PRODUŽEN ROK ZA ZAVRŠETAK STUDIJA PO ZAKONU O UNIVERZITETU
(04.10.2018.)

Studenti upisani na osnovne studije do 10. septembra 2005. godine mogu završiti studije po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija, najkasnije do kraja školske 2018/19. godine. (Za regulisanje statusa studenta javite se Studentskoj službi).

Studenti upisani na magistarske studije do 10. septembra 2005. godine mogu završiti studije po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija, najkasnije do kraja školske 2018/19. godine. (Za regulisanje statusa studenta javite se Studentskoj službi).

Kandidati koji su prijavili doktorsku disertaciju do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, imaju pravo da završe studije po započetom planu i programu, uslovima i pravilima studija, odnosno da steknu naučni stepen doktora nauka, najkasnije do kraja školske 2018/2019. godine.

Kandidati koji žele da nastave započete studije odnosno da odbrane doktorsku disertaciju započetom planu i programu, uslovima i pravilima studija, neophodno je da se jave u Službu za opšte i pravne poslove (Kancelarija M-9, 021/485-3897) radi regulisanja svog statusa.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu