Osnovne studije
   Master studije
   Specijalističke studije
   Magistarske studije
   Doktorske studije
   Koordinatori
  Rokovi za završetak studija

   

Početna > Studije >
Magistarske studije

Obrasci za prijavu magistarske teze

PRODUŽEN ROK ZA ZAVRŠETAK STUDIJA PO ZAKONU O UNIVERZITETU
(04.10.2018.)
Studenti upisani na magistarske studije do 10. septembra 2005. godine mogu završiti studije po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija, najkasnije do kraja školske 2018/19. godine. (Za regulisanje statusa studenta javite se Studentskoj službi).

Prema Članu 1 Zakona o izmenama i dopunama Zakono o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, br. 87/2016), izmenjeni su rokovi za završetak studija za studente upisane na studije do 2005. godine, odnosno, pre stupanja na snagu ovog Zakona:
Studenti upisani na MAGISTARSKE STUDIJE imaju pravo da završe studije po započetom planu i programu, uslovima i pravilima studija, najkasnije do kraja školske 2017/2018. godine.

15.11.2016.

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu