Početna >

Odsek za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu
vas poziva na predavanje

 

Prof. dr Gerti Vauters
Univerzitetski koledž Hovest, Belgija

 

Medijski okviri predstavljanja osoba sa poteškoćama sa mentalnim zdravljem
16. 5. 2019. u 13.30 časova, učionica 126

 

(predavanja će biti na engleskom jeziku)

 

Filozofski fakultet
Univerzitet u Novom Sadu
ERASMUS + Programme for International Credit Mobility

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu