Početna >

Privredna komora Srbije
objavlјuje
K   O   N   K   U   R   S

za dodelu godišnjih nagrada Privredne komore Srbije

 

- Nagrade za doktorske disertacije studenata fakulteta u školskoj 2017/2018. godini (radovi odbranjeni u periodu od 1.10.2017. do 30.09.2018. godine), sa temama iz oblasti privrede.

Dodelјuje se do:

  • 10  nagrada za doktorske disertacije

Predloge za nagrade podnosi fakultet. Inicijativu za podnošenje predloga fakultetu mogu pokrenuti  institut, privredni subjekat, druge organizacije i pojedinci.

Kontakt telefoni: 011/3621-305, 064/8760-181 i 064/8760-121.

Prijave na konkurs treba dostaviti najkasnije do 19. 06. 2019. godine Privrednoj komori Srbije-Privrednoj komori Beograda.

Nagrade se dodelјuju u vidu diploma i novčanih nagrada. Odluke o dodeli nagrada donosi odgovarajući žiri. Načini podnošenja prijava i sadržaj određeni su Odlukom o dodeli nagrada koja se, kao i sve potrebne informacije, mogu  dobiti u Privrednoj komori Srbije-Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, ili preko navedenih brojeva telefona.

Odluka o dodeli nagrade za doktorske disertacije
Formular - podaci o autorima


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu