Početna >

OBAVEŠTENјE STUDENTIMA
PRVE GODINE RUSKOG JEZIKA I KNјIŽEVNOSTI I ENGLESKOG JEZIKA I KNјIŽEVNOSTI SA DRUGOM STRANOM FILOLOGIJOM (RUSKI)

Odsek za slavistiku organizuje besplatan intenzivni kurs ruskog jezika za studente prve godine Ruskog jezika i književnosti i Engleskog jezika i književnosti sa drugom stranom filologijom (ruski) od 9. do 27. septembra 2019. godine. Kurs bi trebalo da pohađaju svi novoupisani studenti koji u ranijem školovanju nisu učili ruski jezik, kako bi mogli da se uklјuče u nastavu.

Zainteresovani se mogu prijaviti do 6. 9. 2019. na mejl ruski@ff.uns.ac.rs

 

 

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu