Početna >

Intenzivni kurs nemačkog jezika (A1-A2 nivo)
- Odsek za germanistiku -


Odsek za germanistiku organizuje  besplatan intenzivni kurs nemačkog jezika  (A1- A2 nivo) za studente prve godine (Engleskog jezika i književnosti sa drugom stranom filologijom – Nemački jezik  i Nemački jezik i književnost )  od 7. 9. do 27. 9. 2019. godine.

Prijave slati do 5.09. 2019 na adresu:  zolt.papista@ff.uns.ac.rs

 

 

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu