Početna >

Intenzivni kurs francuskog jezika za studente Odseka za romanistiku


Odsek za romanistiku poziva studente prve godine Francuskog jezika i književnosti sa drugim romanskim jezikom i kulturom (Engleskog jezika i književnosti sa drugom stranom filologijom – Francuski jezik) koji u ranijem školovanju nisu učili francuski jezik da od 7. 9. do 27. 9. 2019. godine pohađaju intenzivni kurs.

Kurs je besplatan i namenjen je isključivo novoupisanim studentima prve godine.

Zainteresovani studenti treba da se prijave na mejl francuzi@ff.uns.ac.rs do početka kursa. 

Odsek za romanistiku

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu