Početna >

ІІ KARPATSKI SIMPOZIJUM -
VII me
đunarodna naučna konferencija: ”Lemki, Bojki, Huculi, Rusini – istorija, sadašnjost, materijalna i duhovna kultura”

Povodom 100-godišnjice od osnivanja Rusinskog narodnog prosvetnog društva i
65- godišnjice od osnivanja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

Novi Sad, Filozofski fakultet Novi Sad

Kino sala Zoran Konstantinovič, prizemlјe
21–22. juni 2019.

Program Konferencije

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu