Početna >

Poseta Nj. E. Dagmar Repčekove, ambasadorke Slovačke Republike u Srbiji, Filozofskom fakultetu i Odseku za slovakistiku

Njena ekselencija ambasadorka Slovačke Republike u Srbiji Dagmar Repčekova posetila je 23. aprila ove godine Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu u pratnji konzula Slovačke republike Barbore Galović. Gošće su primili dekanica Fakulteta prof. dr Ivana Živančević Sekeruš i prodekan za poslove akreditacije, samovrednovanja i praćenja kvaliteta rada Fakuleta prof. dr Milivoj Alanović, dok je na Odseku za slovakistiku sa studentima i nastavnim osobljem, između ostalog, razgovarala i o mogućnostima buduće saradnje. 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu