Početna >

Nastavnici Odseka za anglistiku među autorima rada u prestižnom multidisciplinarnom časopisu

Proceedings of the National Academy of Science (PNAS)


Članovi Odseka za anglistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, dr Nataša Milićević i dr Tanja Milićev, među autorima su naučnog rada objavljenog u prestižnom multidisciplinarnom časopisu Proceedings of the National Academy of Science (PNAS) pod nazivom:

Jana Willer Gold, Boban Arsenijević, Mia Batinić, Michael Becker, Nermina Čordalija, Marijana Kresić, Nedžad Leko, Franc Lanko Marušič, Tanja Milićev, Nataša Milićević, Ivana Mitić, Anita Peti-Stantić, Branimir Stanković, Tina Šuligoj, Jelena Tušek and Andrew Nevins: When linearity prevails over hierarchy in syntax, PNAS 2018 January, 115 (3) 495-500. https://doi.org/10.1073/pnas.1712729115

Dr Tanja Milićev i dr Nataša Milićević od 2014. godine učestvuju na međunarodnom projektu Eksperimentalna morfosintaksa južnoslovenskih jezika (Coordinated research in the experimental morphosyntax of South Slavic languages, EMSS: https://www.ucl.ac.uk/pals/research/linguistics/research/leverhulme) zajedno sa saradnicima sa još sedam everopskih univerziteta (University College London, Univerzitet u Novoj Gorici, Univerzitet u Nišu, Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Zagrebu i Univerzitet u Zadru).

Objavljeni rad predstavlja glavne rezultate višegodišnjeg istraživanja slaganje glagola s koordiniranim subjektima u južnoslovenskim jezicima. U radu se pokazuje da sintaksički procesi nisu određeni isključivo hijerarhijskom strukturom, već i lineralnim poretkom reči, što predstavlja izuzetno važan uvid u svojstva prirodnog jezika i ima posledice po teoriju jezika uopšte.

Časopis Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS) je zvanični naučni časopis američke Akademije nauka sa tradicijom dužom od 100 godina (od 1915.) Časopis je multidisciplinaran i objavljuje izvorne naučne radove na engleskom jeziku iz oblasti prirodnih i društvenih nauka, a prema Journal Citation Reports, 2016. godine imao je tzv. faktor uticaja (impact factor) 9.661. Smatra se trećim najcitiranijim naučnim časopisom, sa blizu 1,4 miliona citiranja u desetogodišnjem periodu od 1999. do 2009. (odmah posle časopisa Nature i Science). Elektronski oblik ovog izdanja mesečno ima 21 milion klikova.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu