Početna >

Ljiljana Ćumura Žižić, studentkinja Master akademskih studija na Odseku za sociologiju, dobitnica nagrade „Treći put“ za 2015. godinu, koju dodeljuje Viktimološko društvo Srbije

Viktimološko društvo Srbije je 2009. godine ustanovilo tri nagrade: Nagradu za doprinos unapređenju prava žrtava, Nagradu za doprinos razvoju nekonfliktnog i sveobuhvatnog pristupa bavljenju ratom i ratnim zločinima „Treći put“ i Nagradu talentovanom mladom istraživaču/istraživačici.

Na Šestoj godišnjoj konferenciji Viktimološkog društva Srbije pod nazivom „Novi trendovi u viktimološkoj teoriji i praksi: Dileme i izazovi u zaštiti žrtava“ dodeljene su pomenute nagrade, a među nagrađenima se našla i diplomirana sociološkinja Ljiljana Ćumura Žižić, studentkinja Master akademskih studija na Odseku za sociologiju, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Upravni odbor Viktimološkog društva Srbije doneo je odluku da nagradu „Treći put“ dodeli Ljiljani Ćumura Žižić.

Nagrada „Treći put“ dodeljuje se pojedincima/pojedinkama ili organizacijama koji su svojim aktivnostima ili zalaganjima dali poseban doprinos razvoju nekonfliktnog i sveobuhvatnog pristupa bavljenju posledicama rata i izgradnji mira u Srbiji.

Ljiljana Ćumura Žižić je jedan od pionira mirovnog aktivizma i primene tehnika restorativne pravde u radu sa mladima na teritoriji opština Bačka Palanka i Bač. Dugi niz godina angažovana je na programima prekogranične saradnje mladih iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, kao i na drugim projektima koji se odnose na podsticanje dijaloga, umrežavanje i pronalaženje novih načina razrešavanja konflikata, na lokalnom, regionalnom pa i međunarodnom nivou. Poslednjih nekoliko godina dala je važan doprinos i realizaciji potprojekta Viktimološkog društva Srbije „Podsticanje dijaloga u multietničkom društvu uz osnaživanje žrtava“ (finansiranog od strane Sedmog okvirnog programa Evropske komisije za istraživanja i tehnološki razvoj - FP7 program), u okviru aktivnosti koje su realizovane u Bačkoj Palanci i Baču. Učestvovala je u prikupljanju podataka tokom empirijskog istraživanja, u organizaciji i realizaciji seminara „Od konflikta do mirnog života u zajednici“, kao i na razvijanju „Priručnika o najboljim praksama primene restorativnih pristupa u interkulturalnom kontekstu“. Inicirala je osnivanje Lokalnog restorativnog tima za Bačku Palanku i Bač, koji bi trebalo da radi na promovisanju restorativnih pristupa u prevenciji i rešavanju konflikata u ovoj sredini. Članica je Sociološkog društva Srbije, Srpskog sociološkog društva i Matice srpske, a takođe je i saradnica Centra za empirijska istraživanja religije i drugih udruženja koja se bave tematikom pomirenja, podsticanja dijaloga i osnaživanja žrtava.

Imajući u vidu važan doprinos koji je svojim dosadašnjim aktivnostima i zalaganjima Ljiljana Ćumura Žižić dala razvoju nekonfliknog i sveobuhvatnog pristupa bavljenju posledicama rata i izgradnji mira u Srbiji, Upravi odbor VDS je odlučio da joj dodeli ovogodišnju nagradu „Treći put“, verujući da će joj ona biti dodatni podsticaj da istraje u svom radu i u budućnosti ostvari još značajnije rezultate.

Pored Ljiljane Ćumura Žižić, nagrađena je i Natalija Cecelj za kvalitetan naučno-istraživački rad iz oblasti viktimologije, dok je Nagrada za doprinos unapređenju prava žrtava pripala mr Rodoljubu Šabiću, povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, i organizaciji „Autonomni ženski centar“.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu