Početna >

Mesec arheologije na Filozofskom fakultetu u maju

Poslednja nedelja Meseca arheologije na Filozofskom

31. maj – asis. dr Monika Milosavlјević
Mošti, relikvije i arheolozi kao plјačkaši grobova

02. jun – doc. dr Dejan Radičević
Rudnici i trgovi srednjovekovne Srbije. Srednjovekovni Rudnik u svetlu arheoloških istraživanja

Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu i Odsek za istoriju sa zadovolјstvom obaveštavaju javnost da organizuju seriju predavanja pod nazivom Mesec arheologije na Filozofskom.

Arheologija kao naučna disciplina je poslednjih godina, usled različitih uticaja, dospela na margine pažnje javnosti. Prave mogućnosti i najnovija dostignuća arheologije često su zanemarene, dok se senzacionalistički predstavlјene vesti plasiraju u medijima tek s vremena na vreme i često sa pogrešnim porukama. Zbog nedovolјnog dijaloga arheologa i javnosti, široj publici nisu poznate perspektive i uvidi koje arheologija pruža kao nauka koja tumači prošlost pomoću materijalnih ostataka i uči nas različitostima lјudskih zajednica u prostoru i kroz vreme. Pored ovoga, javnost nije u pravoj meri upoznata sa ulogom arheologije u stvaranju kulturnog nasleđa i njegovim značajem za kreiranje različitih nivoa savremenih identitetskih određenja.

Usled ovakve situacije Odsek za istoriju i Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu organizuju ciklus predavanja pod nazivom MesecarheologijenaFilozofskom, čiji je cilј bolјe upoznavanje studenata, šire i stručne javnosti sa arheologijom, njenim okvirima, mogućnostima i dostignućima. Predavanja će se održavati u toku maja meseca, utorkom i četvrtkom od 18:00 časova, u kino-sali Fakulteta, a pokrivaće širok raspon tema od uloge arheologije u savremenom svetu do rezultata najnovijih istraživanja različitih perioda prošlosti. Ulaz je slobodan i otvoren za javnost.

Ovonedelјna predavanja će održati – prof. dr Aleksandar Palavestra (10. maj) i prof. dr Staša Babić (12. maj), sa Odelјenja za arheologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Prof. dr Aleksandar Palavestra će u predavanju Šta je arheologija i čemu ona služi? predstaviti predmet i cilј arheologije kao i njeno mesto u porodici disciplina koje izučavaju prošlost, lјudsko društvo i kulturu. Takođe će biti razmotreno pitanje čemu služi arheologija i kako ona doprinosi sveukupnom lјudskom saznanju. Na kraju će biti reči i o slici arheologije i arheologa u javnosti, kao i o pseudoarheologiji kao naličju arheologije.

Prof. dr Staša Babić će održati predavanje  Klasični uzori i kako ih steći. Klasična Grčka, njena umetnost, filozofija i politika, smatraju se neprikosnovenim izvorom nadahnuća za sve oblasti života modernih Evroplјana, od državnih i javnih poslova do intimnih izbora. Od 18. veka do danas, ovaj nepresušni izvor inspiracija za moderno doba shvatan je na različite, ponekad čak i međusobno suprotstavlјene načine, u zavisnosti od preovlađujućeg stanovišta, kulturnih i moralnih normi trenutka. Tako je naizgled neizmenjena ideja o antičkoj Grčkoj kao "kolevci evropske civilizacije" od svojeg nastanka u 18. veku do danas imala mnoge manifestacije, koje su uvek rezonirale sa aktuelnim trenutkom. Način na koji pojedinačne moderne situacije uklјučuju klasične uzore u svoj kulturni repertoar zato je jedan od posebo ilustrativnih primera o preplitanju prošlosti i sadašnjosti i značaju izučavanja prošlosti za savremene identitete.

Izlaganja će se održavati utorkom i četvrtkom u 18:00h u kino-sali Filozofskog fakulteta po sledećem rasporedu:

10. maj – prof. dr Aleksandar Palavestra
Šta je arheologija i čemu ona služi?

12. maj – prof. dr Staša Babić
Klasični uzori i kako ih steći

17. maj – Dušanka Veselinov, viši stručni saradnik
Zaštitna arheološka istraživanja u Novom Sadu od 2010 – 2015. godine

19. maj – mr Lidija Balј, viši kustos
O odrastanju dece u praistoriji– o igri i igračkama kao svedočanstvima detinjstva

24. maj – dr Ivan Vranić, naučni saradnik
Arheološki lokalitet “Kale” u Krševici: gvozdeno doba centralnog Balkana i grčki svet

26. maj – dr Marko Janković, naučni saradnik
Arheologija rimske dokolice

31. maj – asis. dr Monika Milosavlјević
Mošti, relikvije i arheolozi kao plјačkaši grobova

02. jun – doc. dr Dejan Radičević
Rudnici i trgovi srednjovekovne Srbije. Srednjovekovni Rudnik u svetlu arheoloških istraživanja

 

 

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu