Početna >

Master akademske studije konferencijskog, stručnog i audiovizuelnog prevođenje počinju da koriste MemSource Cloud

 

U skladu sa opredeljenjem Filozofskog fakulteta u Novom Sadu da stalno unapređuje kvalitet nastave, prati savremene trendove u srodnim privrednim granama i razvija saradnju sa privredom, u nastavi na Master akademskim studijama konferencijskog, stručnog i audiovizuelnog prevođenje počinje da se koristi softverski paket MemSource Cloud. Pored tradicionalnih programskih paketa za rad sa prevodnim memorijama van mreže, studenti će sada imati priliku, zahvaljujući akademskoj licenci koju je Fakultetu dala kompanija MemSource, da koriste trenutno vodeću alatku za računarski potpomognuto prevođenje koja omogućava rad u hibridnom okruženju (mrežni servis ili lokalna aplikacija) i geografski distribuiranim timovima.  Veliko nam je zadovoljstvo što će naši studenti prevođenja sada imati priliku da nauče da rade u softverskom paketu koji ubrzanim tempom postaje novi standard u globalnoj prevodilačkoj industriji. Dodatne informacije o mogućnostima softverskog paketa MemSouce Cloud možete da pronađete na njegovoj zvaničnoj veb stranici. 

In line with the determination of the Faculty of Philosophy in Novi Sad to constantly improve the quality of its educational processes, to follow the latest trends in relevant industry branches and to foster industry connections, the MA study program in Conference Interpretation and Professional and Audio-visual Translation is switching to MemSource Cloud. Apart from having access to traditional software which allows offline work with translation memories, our translation students, thanks to the academic licence given to us by MemSource, will now be able to use the leading computer-aided translation tool which allows translators to work in hybrid environments (cloud-based service and offline desktop application) and in geographically distributed teams. We are delighted that our translation students will be able to learn how to use a CAT suite that is rapidly becoming a new standard in the global translation and localization industry. For more information about the features of MemSource Cloud please visit its website. 


 

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu