Početna >

Gostovanje Dr Benjamina Flandera (Univerzitet u Mariboru)

 

Dr Benjamin Flander sa Univerziteta u Mariboru provešće mesec dana na studijskom boravku na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu u okviru kojeg će održati tri predavanja pod zajedničkim naslovom Savremena kritička filozofija prava. Naslovi pojedinačnih predavanja:

1. predavanje:  »Kraj istorije« u filozofiji prava 25. III u 111/I od 09.00

2. predavanje: Niče i filozofija prava 01. IV u 111/I od 09.00

3. predavanje: Fukoova »radikalna« teorija prava 15. IV u 111/I od 09.00

Benjamin Flander je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Ljubljani doktorirao sa tezom Postmodernizam u filozofiji prava. Objavio je, između ostalog, dve znanstvene monografije, trinaest znanstvenih članaka i četri samostalna znanstvene odrednice u monografijama, koje su izašle u izdanju Springera, Routledgea i drugih priznatih međunarodnih izdavača. Njegova prva monografija sa naslovom Pozitivna diskriminacija citirana je u odlukama Ustavnog suda Republike Slovenije. U svojoj drugoj monografiji Kriza prava: odrazi kritične jurisprudencije analizira krizu prava i koncepta vladavine prava u kontekstu krize postmodernih društava. Benjamin Flander na Fakultetu za sigurnosne studije Univerziteta u Mariboru predaje predmete Uvod u razumevanje prava i države i Čovekova prava u kaznenom pravosuđu. U 2014. i 2015. godini bio je gostujući predavač na Pravnom fakultetu Univerziteta La Laguna u Španjolskoj. U poslednje vreme fokus njegovog istraživanja raspet je između dva pola. U svrhu izpunjavanja pedagoških obaveza bavi se pozitivno-pravnim aspektima ustavnih garancija i čovekovih prava u kaznenom postupku i procesu izvršavanja kaznenih sankcija. Taj segment svoga rada nadgrađuje sa meta-pozitivno-pravnim pogledom na transformacije u savremenom pravu i pravnom sistemu, koji temelji na idejama kritičke filozofije i sociologije prava. Za vreme posete Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu Benjamin Flander će izvesti tri predavanja, u kojima će prema vlastitim rećima »ispitati potencijal više ili manje marginalizovane kritične paradigme u savremenoj filozofiji prava«.

 Svi zainteresovani studenti i nastavnici Filozofskog fakulteta koji bi voleli da razgovaraju sa dr Benjaminom Flanderom u vezi sa temama predavanja ili mogućnostima akademske razmene ili saradnje imaju na raspolaganju konsultacije u tri navedena termina od 10.30-11.30 u kabinetu Prof. dr Dragana Prole na prvom spratu.

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu