Početna > Vesti>

NOVOSADSKI UNIVERZITET JE PRIDRUŽENI ČLAN
AGENCIJE FRANKOFONIH UNIVERZITETA

 

      Univerzitet u Novom Sadu je na sednici Saveta Agencije frankofonih univerziteta u decembru mesecu 2014. godine postao njen treći pridruženi član iz Srbije, pored Univerziteta u Beogradu i Univerziteta umetnosti iz Beograda. To znači da od dana kada je odluka doneta, Univerzitet u Novom Sadu i fakulteti i instituti u njegovom sastavu mogu da se prijavlјuju na konkurse i projekte Agencije.

      Agencija frankofonih univerziteta je jedna od najvažnijih mreža ustanova visokog obrazovanja i istraživanja u svetu. Okuplјa oko 800 visokoškolskih ustanova na 5 kontinenata i u stotinak zemalјa. U našem regionu članovi asocijacije su Univerzitet u Zagrebu, univerziteti u Segedinu i Etveš Lorand u Budimpešti, Komenijus univerzitet u Bratislavi, univerziteti iz Sofije, Plovdiva i Velikog Trnova, Aristotel univerzitet u Solunu, a članice su i visokoškolske ustanove iz svetskih metropola poput Pekinga, Šangaja, Kantona, Vuhana, Tokija, Barselone, Moskve, Sankt Petersburga, Nјu Delhija, Mumbaija... Univerzitet u Novom Sadu je postao član Agencije zahvalјujući pre svega delatnosti Odseka za romanistiku Filozofskog fakulteta, gde se nastava kao i dobar deo istraživačkih aktivnosti odvija na francuskom jeziku. Ovaj je Odsek, pored Francuskog instituta, najvažnija tačka kulturnih i naučnih kontakata sa Francuskom, ekonomski, kulturno i politički nezaobilaznom zemlјom na evropskom i svetskom planu. Misija Agencije je da podržava razvoj novih kapaciteta visokoškolskih ustanova posvećenih razvoju regija i zemalјa u kojima se nalaze. Ona doprinosi međunarodnoj vidlјivosti frankofone naučne zajednice i podstiče njenu aktivnost na međunarodnoj sceni vezanu za visoko obrazovanje i razvoj društva. Da bi svoje cilјeve ostvarila Agencija razvija partnerstva sa nacionalnim i međunarodnim organizacijama i udruženjima (Institut Svetske banke, Unesko, Međunarodna organizacija frankofonije, TV5 Svet...), kao i sa privatnim kompanijama koje su zainteresovane za saradnju sa univerzitetima.

      Četiri klјučne aktivnosti su u osnovi delovanja Agencije:

  • promocija mobilnosti istraživača i studenata kao načina za sticanje znanja,
  • stvaranje mreža istraživača i laboratorijskih ekipa,
  • pomoć univerzitetima u procesima upravlјanja i rukovođenja visokoškolskim ustanovama,
  • doprinos međunarodnoj vidlјivosti frankofone istraživačke zajednice.

      Za Novosadski univerzitet najzanimlјivija aktivnost Agencije jeste podrška naučnom radu kroz konkurse, pozive i stipendije za studente i istraživače. Frankofona komponenta u projektima društvenih i humanističkih nauka je favorizovana i tematski, dok se kod radova iz ostalih naučnih oblasti traži pre svega da budu objavlјeni na francuskom jeziku. Primer jednog takvog poziva jeste konkurs otvoren do 31. januara 2015. za objavlјivanje originalnih radova, monografija, časopisa ili zbornika sa konferencija, elektronskih ili štampanih izdanja, koja se podržavaju iznosom do 5.000 evra. To je samo veoma mali deo mogućnosti koje članstvo u Agenciji pruža jer su pozivi mnogobrojni i raznovrsni a Novosadski univerzitet će, s obzirom na svoje kapacitete, biti u stanju da ih iskoristi za svoje potrebe.
      Posao oko prikuplјanja dokumentacije i prevođenja neophodnih dokumenata za kandidaturu organizovao je prorektor za nauku i međunarodnu saradnju, prof. dr Pavle Sekeruš uz svesrdnu pomoć kolega sa Odseka za romanistiku Filozofskog fakulteta.


 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu