Početna > Vesti>

Centar za jezike: Obaveštenje studentima na studijskim programima Žurnalistika i Komparativna književnost

 

      Studenti na studijskim programima Žurnalistika i Komparativna književnost od 5. semestra prate nastavu na kursu Drugi strani jezik, u trajanju od 2, odnosno 4 semestra.

      Zbog toga su studenti druge godine na ova dva studijska programa dužni da na stranici Centra za jezike, od 29. juna do 3. jula, popune anketu, tako što će napraviti listu od 5 stranih jezika, odgovarajućim redosledom, izborom određenog jezika iz menija. Pristup anketi je moguć preko stranice Centra ili linka http://centarzajezike.ff.uns.ac.rs/studenti/anketa/. Studenti ne mogu kao drugi strani navoditi jezik koji su već slušali u okviru kursa Strani jezik po izboru.

      Rangiranje i raspoređivanje studenata na odgovarajući strani jezik sprovodi se na osnovu dosadašnjeg proseka na studijama. Ukoliko student ne bude raspoređen ni na jedan od želјenih jezika, ostaće neraspoređen dok se ponovo ne izjasni. Obaveštenje o naknadnom izjašnjavanju biće objavlјeno na sajtu Fakulteta najkasnije do 1. oktobra.
Studenti koje ne popune anketu u navedenom periodu izjasniće se prilikom upisa u oktobru, kada mogu birati između jezika na kojima u tom trenutku bude bilo slobodnih mesta.

      Spiskovi studenata po jezicima biće objavlјeni najkasnije do 1. oktobra na sajtu Fakulteta.

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu