Početna > Vesti>

POZIV ZA UČEŠĆE

Studentska konferencija Europe of Youth - Europe of Peace, Poljska

Univerzitet u Novom Sadu dobio je poziv za učešće njegovih studenata na konferenciji Europe of Youth - Europe of Peace koja će se održati u mestu Wapienne u Poljskoj od 1. do 10. avgusta 2014. godine. Konferencija će se baviti problematikom Prvog svetskog rata, razrešavanja oružanih sukoba, kao i pitanjem multikulturalnosti Evrope.

PODACI O KONFERENCIJI
Opšte informacije
Ciljevi
O mestu dešavanja

TROŠKOVI
Organizatori će pokriti troškove participacije uključujući smeštaj, obroke, materijale potrebne za realizaciju seminara, kao i ekskurzije do Krakova i Gorlice. Učesnici su dužni da plate jedino troškove putovanja do i od mesta održavanja konferencije.

PRIJAVE
Filozofski fakultet ovim putem poziva studente istorije ili studente drugih studijskih grupa koji su izuzetno zainteresovani za ovu temu, da se prijave ukoliko žele da učestvuju na ovoj konferenciji.

Prijave se primaju isključivo mejlom na international@ff.uns.ac.rs, najkasnije do 28. marta 2014. godine.

Mejl nasloviti sa Europe of Youth - Europe of Peace.

U telu mejla navesti: ime, prezime, studijsku grupu, godinu studija, broj indeksa, kontakt imejl i telefon.

U prilogu mejla poslati:
1. Uverenje o položenim ispitima (.pdf)
2. Dokaz o poznavanju engleskog jezika (ako se ne vidi na uverenju iz tačke 1, poslati skenirani Sertifikat o položenom jeziku u formatu .pdf)
3. Motivaciono pismo na engleskom jeziku (.pdf)
4. CV (.pdf)

ODABIR STUDENATA
Fakultet će izvršiti pregledanje pristiglih prijava, intervjuisati kandidate i odabrati najviše 10 studenata čiji će podaci zatim biti prosleđeni u rektorat Univerziteta, najkasnije do 15. aprila. Odabrani studenti biće mejlom obavešteni o izboru.


 

 

 

 

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu