Početna > Vesti>

Broj: 03-295/2
Dana: 11.03.2011. godine

RASPORED SISTEMATSKOG PREGLEDA ZA STUDENTE III GODINE

STUDIJSKA GRUPA

DATUM

Engleski jezik i književnost

18.03.

Psihologija

21.03.

Istorija
Komparativna književnost sa teorijom književnosti

22.03.

Pedagogija
Ruski jezik i književnost

23.03.

Mađarski jezik i književnost
Srpska filologija: srpski jezik i književnost
Srpska filologija u kontaktu sa mađarskom/slovačkom filologijom

24.03.

Filozofija
Sociologija
Slovački jezik i književnost

25.03.

Francuski jezik i književnost
Nemački jezik i književnost
Rumunski jezik i književnost
Rusinski jezik i književnost

28.03.

Srpska književnost

29.03.

Žurnalistika

30.03.

 

Pregled počinje u 7 sati prijavom na šalteru u prizemlju Zavoda.
Studenti pristupaju sistematskom pregledu sa indeksom i overenom zdravstvenom knjižicom.
Studenti iz Republike Srpske i Crne Gore moraju imati Obrazac INO 1, u suprotnom plaćaju sistematski pregled 975 dinara. Istu cenu plaćaju i studenti koji nemaju overenu zdravstvenu knjižicu.

 

* NAPOMENA:

S obzirom da 28. marta počinje aprilski ispitni rok, studenti koji po rasporedu treba da obave sistematski pregled 28, 29. i 30. marta u koliko to ne učine, zbog ispita koji se održavaju tih dana moći će to da urade u junu mesecu.
Ovakva mogućnost se pruža samo tim studentima u dogovoru sa ZAVODOM ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA.

 

Koordinator studentske službe

    Željka Nestorović-Tokoš

 


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu