Početna >
Stipendije Ruske Federacije

Ruska Federacija će u predstojećem periodu dodeliti određen broj stipendija studentima Univerziteta u Novom Sadu i drugih državnih univerziteta u Republici Srbiji.

Neophodno je da fakulteti dostave predlog o:
- broju studenata za koji smatraju da je optimalan da budu stipendisti Ruske Federacije
- nivou studija za koji smatraju da je adekvatan da se stipendira (osnovne, master, specijalističke ili doktorskestudije)
- smeru/smerovima za koje smatraju da postoji potreba za stipendiranjem i usavršavanjem u Rusiji.

Predloge dostaviti do petka, 09. aprila 2010. godine.

Prorektor za nauku i međunarodnu saradnju
UNIVERZITETA U NOVOM SADU
Prof. dr Pavle Sekeruš

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu