Početna >

Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

I Međunarodni naučno-stručni skup studenata
"Mladi o sportskoj nauci i struci"

Novi Sad, Srbija
27-28. Novembar 2010. godine

Važni datumi: Do 31.05.2010. - Rok za predaju abstrakta
                     Do 30.06.2010. - Odluka o prihvatanju abstrakta
                     Do 30.09.2010. - Rok za predaju rada u celini
                     27.11.2010. - Registracija učesnika i početak skupa

Adresa za slanje abstrakata i radova:
Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Lovćenska 16, 21000 Novi Sad
Tel +381 21 450 188
Fax +381 21 450 199
E-mail: fsfv@uns.ac.rs

Povodom Naučno-stručnog skupa Mladi o sportskoj nauci i struci, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja iz Novog Sada, poziva sve studente osnovnih strukovnih studija, osnovnih akademskih studija, diplomskih akademskih studija-master i
specijalističkih strukovnih i akademskih studija iz različitih oblasti sporta, rekreacije, zdravstva, fizičkog vaspitanja, kao i sportske trenere i ostale stručnjake, da uzmu učešće na Skupu.

Teme naučno - stručnog skupa:

- Sport za sve
- Fizičko vaspitanje i školski sport
- Vrhunski sport
- Adaptirano fizičko vežbanje
- Fitnes i velnes
- Biomedicinski aspekti u sportu i fizičkom vaspitanju
- Kineziterapija
- Pedagoški, psihološki i sociološki aspekti sporta i fizičkog vaspitanja
- Dijagnostika u sportu i fizičkom vaspitanju
- Menadžment u sportu i fizičkom vaspitanju
- Inovacije i savremeni trendovi

Uputstvo za pisanje abstrakta:

- Times New Roman, veličina slova 12, normalan prored
- Sledećim redosledom pisati:
- Naslov rada velikim slovima (CAPS LOCK, Bold font)
- Autor i koautori - Bold font novi red
- Naziv institucije studenta/studenata na kojem je rad realizovan - Italic font novi red
- Abstrakt treba da sadrži do 250 reči, ključnih reči 3-5
- Ime mentora
- Kontakt autor - podaci (e-mail adresa)
- Abstrakt na srpskom i engleskom jeziku

PRIMER:

SOCIO-EKONOMSKE KARAKTERISTIKE I MOTORIČKO PONAŠANJE
DEVOJČICA MLAÐEG ŠKOLSKOG UZRASTA

Radenko Matić, Damjan Jakšić
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad

Mentor: prof. dr Gustav Bala

Kontakt autor: Radenko Matić radenko.m@yahoo.com

SOCIO-ECONOMIC CHARACTERISTICS AND MOTOR BEHAVIOR OF
YOUNG SCHOOL-AGE GIRLS

Radenko Matić, Damjan Jakšić
Faculty of Sport and Physical Education, Novi Sad

Tip prezentacije rada: oral

Kotizacija po radu će iznositi 30€

Smeštaj studenata učesnika Skupa:
- Mogućnost smeštaja u studentskom domu u blizini Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja
- Mogućnost smeštaja u Hotelu Novi Sad

** Radovi sa skupa će biti objavljeni i štampani u celini. Učesnici skupa će dobiti štampani materijal na samom skupu. Zbog toga vas molimo da se pridržavate datih rokova za predaju radova.

*** Svi samostalni studentski radovi će ući u takmičarski deo naučnog skupa, a tri najkvalitetnija proglašena rada će biti adekvatno nagrađeni.

Organizacioni odbor skupa

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu