Početna >

Sveučilište u Mostaru
Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti

Međunarodni znanstveni skup
Suvremena znanost i vjera

Mostar
29-30. Listopada 2010. godine

Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru i Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani organizuju mađunarodni znanstveni skup s naslovom Suvremena znanost i vjera koji će se održati 29. i 30. listopada 2010. godine u Mostaru. Zanimanje za sudjelovanje na skupu je iznimno veliko. Interes su pokazali vrsni znanstvenici, od kojih posebno treba izdvojiti članove Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Vladimira Paara, Ivana Supičića, Mislava Ježića, Franju Šanjeka, Stanka Popovića i dr.

Pozivaju se članovi fakulteta da u okviru vlastitih znanstvenih i stručnih kompetencija pridonesu kvaliteti ovog simpozija. Oni koji žele sudjelovati, naslov svoga izlaganja trebaju dostaviti najkasnije do 15. srpnja, a sažetak do 10. rujna 2010. kako bi se do datuma održavanja simpozijuma mogao pripremiti zbornik sažetaka.

Prijavu, sažetak i rad poslati na adresu: Ulica Matice hrvatske b.b. ili
e-mailom na adresu: itasakota@gmail.com ili
faksom na broj: 00387 36 355 458.

Prijavnica (pdf: 25KB)


U ime Organizacijskoga odbora
             Dekan
Prof. dr. sc. Zoran Primorac

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu