Početna >
Javna rasprava: Nacrt Pravilnika o dodeli privremenog smeštaja u domu za nastavno-naučni podmladak Univerziteta u Novom Sadu

Senat Univerziteta u Novom Sadu je na sednici održanoj 13.05.2010. godine zaključio da Nacrt Pravilnika o dodeli privremenog smeštaja u Domu za nastavno naučni podmladak Univerziteta u Novom Sadu koji je sačinila Stambena komisija Univerziteta, uputi na javnu raspravu na fakultetima sa sedištem u Novom Sadu, Institutu za prehrambene tehnologije i Institutu za nizijsko šumarstvo i zaštitu životne sredine.

Molimo da rezultati javne rasprave sa fakulteta i instituta budu dostavljeni Univerzitetu u Novom Sadu najkasnije do 27. maja 2010. godine.

Sednica Senata Univerziteta na kojoj se planira usvajanje Pravilnika o smeštaju u Dom za nastavno naučni podmladak Univerziteta, održaće se 3. juna 2010. godine.

Nacrt Pravilnika o dodeli privremenog smeštaja u Domu za nastavno-naučni podmladak Uns-a (pdf: 316KB)

Generalni sekretar
Anđelka Stanojević

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu