Početna >
ACIMSI Centar za rodne studije
Univerziteta u Novom Sadu
Udruženje građana Ženske studije i istraživanja


Promocija knjige

KAD STUDENT ZATRUDNI...
Rasprava o rodnoj perspektivi u jeziku

Govore
Prof. dr Zrinjka Glovacki-Bernardi, Filozofski fakultet, Zagreb, autorka
Prof. dr Svenka Savić, Filozofski fakultet, Novi Sad

Prof. dr Zrinjka Glovacki-Bernardi, (1952, Zagreb) je nakon klasične gimnazije studirala germanistiku i anglistiku u Zagrebu i Minhenu. Univerzitetsku karijeru je započela 1977. godine na Odseku za germanistiku Filozofskom fakultetu u Zagrebu gde je danas redovna profesorka i predsednica Katedre za nemački jezik. Predavala je na univerzitetima u Salzburgu, Minhenu, Beču i Ljubljani, a gostujuća je profesorka na Rijeci, Mariboru, Sarajevu, Tuzli i na Odseku za germanistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu u ovoj školskoj godini.

Bavi se pitanjima diskursa i vezom između jezika i kulture. Na ove teme je rukovodila međunarodnim projektima na univerzitetima u Beču i Salzburgu, te hrvatske projekte o hrvatsko-nemačkim jezičkim i kulturnim vezama.
Afirmiše interdisciplinarni pristup proučavaju jezika i u nastavu uvodi nove lingvističke discipline. Objavila je pet knjiga i više od šezdeset naučnih radova. Knjiga Kad student zatrudni... izazvala je veliku pažnju i polemike u lingvističkoj zajednici.

sreda 5. maj 2010.
sala 30/I sprat, 17 sati

Filozofski fakultet, Dr Zorana Đinđića 2, Novi Sad

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu