Početna >
Spisak budžetskih studenata master studija - povraćaj sredstava

Psihologija

Redni broj
Broj indeksa
Prezime i ime
Iznos
 

1.

MP 63/09

Radanović Jelena

24.000,00

 

2.

MP 41/09

Barzut Vesna

24.000,00

 

3.

MP 36/09

Prijović Milica

24.000,00

 

4.

MP 57/09

Nataša Tomić

24.000,00

 

5.

MP 38/09

Blanuša Jelena

24.000,00

 

6.

MP 48/09

Ranisavljev Slavica

48.000,00

 

7.

MP 54/09

Madžarić Goran

24.000,00

 

8.

MP 31/09

Tomašević Nađa

16.000,00

 

9.

MP 45/09

Ilić Olivera

16.000,00

 

10.

MP 34/09

Filipović Bojana

24.000,00

 

11.

MP 51/09

Tintarović Olivera

72.000,00

 

12.

MP 58/09

Savkov Alisa

24.000,00

 

13.

MP 60/09

Stanojević Marija

24.000,00

 

14.

MP 39/09

Jerković Milka

24.000,00

 

15.

MP 17/09

Popovac Jovana

48.000,00

 

16.

MP 30/09

Velikić Dejana

24.000,00

 

17.

MP 44/09

Žugić Nikola

24.000,00

Srpska književnost

Redni broj
Broj indeksa
Prezime i ime
Iznos
 

1.

KS 12/09

Ljiljana Bajac

65.000,00

 

2.

KS 37/09

Katarina Šatara

32.500,00

 

3.

KS 8/09

Jelena Borovina

65.000,00

 

4.

KS 36/09

Jelena Stanojev

51.000,00

 

5.

KS 27/09

Ivana Mijić

65.000,00

 

6.

KS 26/09

Branislava Rastović

65.000,00

 

7.

KS 29/09

Milena Maričić

48.750,00

 

8.

KS 16/09

Jelena Antić

65.000,00

 

9.

KS 34/09

Danijela Pejić

65.000,00

 

10.

KS 32/09

Ivana Miljak

32.450,00

 

11.

KS 28/09

Marinko Tica

48.750,00

 

12.

KS 38/09

Košuta Rejhana

65.000,00

 

13.

KS 5/09

Tatjana Đurđevac

65.000,00

 

14.

KS 9/09

Vukša Jerković

65.000,00

 

15.

KS 1/09

Ivana Grmuša

54.050,00

 

16.

KS 17/09

Jelena Arambašić

65.000,00

Pedagogija

Redni broj
Broj indeksa
Prezime i ime
Iznos
 

1.

PH 4/09

Stefan Ninković

96.000,00

 

2.

PH 8/09

Stanislava Marić-Jurišić

54.000,00

 

3.

PH 6/09

Jasmina Bajić

96.000,00

 

4.

PH 2/09

Jelena Radić

96.000,00

Istorija

Redni broj
Broj indeksa
Prezime i ime
Iznos
 

1.

IM 9/09

Julijana Kotman

96.000,00

 

2.

IM 6/09

Jasenka Lazić

80.000,00

 

3.

IM 5/09

Slađana Stevanović

96.000,00

 

4.

IM 12/09

Blagoje Eraković

72.000,00

 

5.

IM 14/09

Ivana Svetlik

96.000,00

 

6.

IM 2/09

Rastko Nosović

96.000,00

 

7.

IM 13/09

Jovan Gašović

48.000,00

Srpski jezik i lingvistika

Redni broj
Broj indeksa
Prezime i ime
Iznos
 

1.

FS 39/09

Ivana Kovačević

48.750,00

 

2.

FS 22/09

Ivana Čančar

48.750,00

 

3.

FS 20/09

Ana Kukolj

65.000,00

 

4.

FS 34/09

Таnja K rstić

65.000,00

 

5.

FS 37/09

Ladislav Fuks

65.000,00

 

6.

FS 43/09

Ljiljana Stojanović

65.000,00

 

7.

FS 27/09

Marijana Sekulić

65.000,00

 

8.

FS 25/09

Slađana Milošević

65.000,00

 

9.

FS 3/09

Tatjana Miljević

48.750,00

 

10.

FS 15/09

Snežana Jerinkić

65.000,00

 

11.

FS 26/09

Miljana Iličić

65.000,00

 

12.

FS 38/09

Milena Madžgalj

32.500,00

 

13.

FS 31/09

Sanja Kozomora

65.000,00

 

14.

FS 13/09

Kristina Svitlica

65.000,00

 

15.

FS 36/09

Branislava Oljača

48.750,00

 

16.

FS 10/09

Vanja Rakić

65.000,00

 

17.

FS 30/09

Ivana Mioković

32.500,00

 

18.

FS 11/09

Jelena Kovačević

65.000,00

 

19.

FS 14/09

Ivana Savić

65.000,00

Anglistika

Redni broj
Broj indeksa
Prezime i ime
Iznos
 

1.

EM 28/09

Irena Ilić

96.000,00

 

2.

EM 41/09

Katarina Ćirić

96.000,00

 

3.

EM 5/09

Gorana Bilić

96.000,00

 

4.

EM 40/09

Sanja Stanimirović

96.000,00

 

5.

EM 31/09

Marija Ratančić

96.000,00

 

6.

EM 35/09

Višnja Jerković

96.000,00

 

7.

EM 54/09

Jovana Rupar

96.000,00

 

8.

EM 4/09

Emir Brunčević

96.000,00

 

9.

EM 34/09

Dunja Marinković

76 .000,00

 

10.

EM 36/09

Sanja Matić

54.000,00

 

11.

EM 53/09

Marija Petrović

96.000,00

 

12.

EM 7/09

Tamara Marjanović

96.000,00

 

13.

EM 27/09

Ivana Sremčević

96.000,00

 

14.

EM 6/09

Jelena Zivlak

96.000,00

 

15.

EM 44/09

Ivana Gerun

54.000,00

 

16.

EM 10/09

Neda Kosorić

96.000,00

 

17.

EM 21/09

Branislav Stolić

96.000,00

 

18.

EM 26/09

Tamara Šarenac

96.000,00

 

19.

EM 43/09

Jovana Živadinović

54.000,00

 

20.

EM 25/09

Veronika Francia

96.000,00

Filozofija

Redni broj
Broj indeksa
Prezime i ime
Iznos
 

1.

FM 3/09

Andrea Ratković

65.000,00

Hugarologija

Redni broj
Broj indeksa
Prezime i ime
Iznos
 

1.

MM 10/09

Teodora Drozdik-Popović

65.000,00

 

2.

MM 12/09

Emoke Bereni

59.000,00

 

3.

MM 9/09

Hargita Gažo

65.000,00

 

4.

MM 8/09

Laslo Patoč

65.000,00

Sociologija

Redni broj
Broj indeksa
Prezime i ime
Iznos
 

1.

SM 7/09

Sonja Kuzmančev-Stanojević

65.000,00

 

2.

SM 4/09

Marko Rakić

 

 

3.

SM 8/09

Ana Bilinović

65.000,00

Komparativna književnost

Redni broj
Broj indeksa
Prezime i ime
Iznos
 

1.

KM 1/09

Stevan Bradić

65.000,00

 

2.

KM 5/09

Jasmina Radojčić

67.500,00

 

3.

KM 3/09

Aleksandra Vučković

32.500,00

 

4.

KM 4/09

Jelena Zagorac

 

Rumunistika

Redni broj
Broj indeksa
Prezime i ime
Iznos
 

1.

RM 1/09

Lidija Vasilić

65.000,00

 

2.

RM 2/09

Getejanc Marinela

65.000,00

Romanistika

Redni broj
Broj indeksa
Prezime i ime
Iznos
 

1.

FR 2/09

Nataša Ristić

38.500,00

 

2.

FR 1/09

Tanja Balog

65.000,00

 

3.

FR 3/09

Nebojša Jovanović

30.000,00

Slovački jezik i književnost

Redni broj
Broj indeksa
Prezime i ime
Iznos
 

1.

SV 1/09

Katarina Mosnak

38.500,00

Ruski jezik i književnost

Redni broj
Broj indeksa
Prezime i ime
Iznos
 

1.

RU 1/09

Danijel Metikoš

65.000,00

Ukupno: 102

DEKAN FILOZOFSKOG FAKULTETA
Prof. dr Ljiljana Subotić


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu