Početna >
Novi ciklus naučnih projekata 2011–2014

Javni poziv za tri programa finansiranja - Osnovna istraživanja, Tehnološki razvoj i Integralna i interdisciplinarna istraživanja raspisan je u nedelju, 23.maja 2010. godine.

Tim povodom organizovan je skup „Naučna zajednica za budućnost Srbije", na kojoj je potpredsednik Vlade za evropske integracije i ministar za nauku i tehnološki razvoj Božidar Đelić potpisao Akt o izboru, vrednovanju i finansiranju programa za ciklus istraživanja 2011 - 2014 i Program za ciklus istraživanja 2011 - 2014. godine.

Akt o izboru, vrednovanju i finansiranju programa za ciklus istraživanja 2011 - 2014 (pdf: 4.50MB)
Program za ciklus istraživanja 2011-2014 (pdf: 823.39KB)

KONKURS ZA PREDLAGANJE PROJEKATA (pdf: 112KB)

 

Opšte uputstvo za prijavljivanje projekata
u okviru Programa osnovnih istraživanja, Programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja
i Programa sufinansiranja integralnih i interdisciplinarnih istraživanja
za ciklus istraživanja u periodu 2011 – 2014.

 

1. Da bi pristupili formularu za Prijavu projekta, potrebno je da se prethodno registrujete kao rukovodilac projekta putem Obrasca za registraciju rukovodioca projekta

2. Nakon registracije elektronskom poštom dobijate obaveštenje od nadležnog analitičara da li je registracija prihvaćena.

3. Ukoliko je registracija prihvaćena dobijate elektronskim putem link, korisničko ime, lozinku i broj projekta za popunjavanje Obrasca za podnošenje prijave projekta.

4. Ukoliko dobijete obaveštenje da Vaša registracija nije prihvaćena, možete da dostavite primedbu, kao i sve potrebne potvrde koje dokazuju da ispunjavate uslove za rukovođenje projektom.

5. Popunjenu prijavu, overenu od strane odgovornih lica NIO - realizatora projekta sa svim prilozima, donesite lično ili pošaljite preporučeno na adresu: Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj, 11000 Beograd, Njegoševa 12, sa naznakom

- „Prijava projekata po konkursu za Program osnovnih istraživanja za ciklus istraživanja u periodu 2011 – 2014.“ ili
- „Prijava projekata po konkursu za Program istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za za ciklus istraživanja u periodu 2011 – 2014.“ ili
- „Prijava projekata po konkursu za Program sufinansiranja integralnih i interdisciplinarnih istraživanja za za ciklus istraživanja u periodu 2011 – 2014.“


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu