Početna >
Univerzitet u Novom Sadu

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI PRIMAJU NOVČANE NAGRADE:

Studenti koji primaju novčanu nagradu, nagradu mogu podićii u periodu od 28. maja do 28. juna 2010. godine u filijali Vojvođanske banke na Prirodno-matematičkom fakultetu. Prilikom podizanja nagrade neophodno je poneti na uvid lični dokument (ličnu kartu).

Novčane nagrade dodeljuju se za: Nagradu najbolji student Univerziteta, Nagradu za ostvareni uspeh u toku studiranja (izuzetna nagrada i nagrada) i Nagradu za ostvareni uspeh u prethodnom studiranju (izuzetna nagrada), Nagradu za vrhunske rezultate u umetnosti, Nagradu za vrhunske rezultate u sportu i Nagradu "Mileva Maric Ajnštajn".

Studentima koji primaju više nagrada za koje su predviđene i novčane nagrade, dodeljuje se samo jedna novčana nagrada i to za onu nagradu koja se studentu dodeljuje a za koju je predviđen najveći iznos, izuzev za Nagradu „Mileva Marić Ajnštajn“ i nagrade za vrhunske rezultate u sportu i u umetnosti koje se dodeljuju u novčanom iznosu bez obzira na druge novčane nagrade koje student prima.

Kontakt:
Sonja Šovljanski
021 485 2041
ssonja@uns.ac.rs

FILOZOFSKI FAKULTET - NAGRADA STUDENTIMA ZA POSTIGNUT USPEH

U TOKU STUDIRANJA NAGRADA
(za ostvarenu ukupnu prosečnu ocenu u toku studiranja 9,50)

1. Kovačević Ivana 9.9
2. Čančar Ivana 9.89
3. Kukolj Ana 9.86
4. Krstić Tanja 9.76
5. Aleksić Dejan 9.68
6. Fuks Ladislav 9.59
7. Stojanović Ljiljana 9.57
8. Sekulić Marijana 9.55
9. Bajac Ljiljana 9.91
10. Rastović Branislava 9.5
11. Kuzmančev Sonja 9.54
12. Petraš Marina 9.52
13. Šarenac Gordana 9.82
14. Popović Milica 9.7
15. Živanović Jelena 9.56
16. Barzut Vesna 9.52
17. Blanuša Jelena 9.52
18. Radanović Jelena 9.5
19. Prijović Milica 9.5
20. Turkulj Jasna 9.53
21. Drozdik-Popović Teodora 9.85
22. Berenji Emeke 9.6
23. Gruber Enike 9.5
24. Radojičić Jasmina 9.59
25. Stanojev Jelena 9.59
26. Borovina Jelena 9.59
27. Rokai Melina 9.76
28. Kotman Julijana 9.57
29. Hristov Gorge 9.65
30. Ćirić Katarina 9.74
31. Bilić Gorana 9.7
32. Stanimirović Sanja 9.6
33. Benčić Marija 9.59
34. Jerković Višnja 9.53  

U PRETHODNOM STUDIRANjU IZUZETNA NAGRADA
(za ostvarenu ukupnu prosečnu ocenu u toku studiranja 10,00)

1. Šafer Marina
2. Krstić Marina

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu