Početna >
Program za razvoj nastavnog osoblja na fakultetima i višim školama

 

Prezentacija

Programa za razvoj nastavnog osoblja na fakultetima i višim školama

Junior Faculty Development Program
JFDP

17. jun 2010, 14.00 časova
Filozofski fakultet, 30/I

www.jfdp.org

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu