Početna >
Obaveštenje o produžetku roka za predaju radova za časopis Godišnjak XXV u 2010.

Na predlog uredništva Godišnjaka prof. dr V. Ružić i prof. dr D. Marinkovića obaveštavamo vas da je produžen rok za predaju radova koje planiramo da objavimo u Godišnjaku do 1. jula 2010.
Do promene termina je došlo zbog obaveza mnogih nastavnika i saradnika u vezi sa izradom novih projekata i okončanjem ispita pre prijemnih.

Molimo vas da naučne radove (isprintan u jednom primerku i snimljen na CD-u) predate urednicima prof. dr Vladislavi Ružić i prof. dr Dušanu Marinkoviću ili u Centralnoj biblioteci Milanu Drči.
Radovi bi trebali da budu pripremljeni prema uputstvu za pisanje rada u časopisu, koje je istaknuto na sajtu Fakulteta, a odštampano je i u poslednjem broju časopisa.

Urednici


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu