Početna >
FOTO KONKURS - 50 GODINA UNIVERZITETA U NOVOM SADU

Univerzitet u Novom Sadu u saradnji sa Akademijom umetnosti

o b j a v l j u j e

FOTO KONKURS
„50 GODINA UNIVERZITETA U NOVOM SADU“

 

U okviru proslave 50. jubileja, Univerzitet u Novom Sadu (UNS) raspisuje konkurs za fotografije koje za temu imaju život Univerziteta od njegovog osnivanja do današnjih dana, u svim gradovima gde su sedišta njegovih fakulteta - Novom Sadu, Somboru, Subotici i Zrenjaninu.

Uslovi učešća na Konkursu
Radovi koji se dostave u okviru konkursa se ne vraćaju. Prijavljivanjem na konkurs autori garantuju da je fotografija njihovo autorsko delo i daju saglasnost da prenose pravo na korišćenje fotografija na organizatora konkursa. Organizator ne snosi odgovornost za moguću zloupotrebu (kopiranje, neovlašćeno objavljivanje... prispelih fotografija).

Način učestvovanja na Konkursu:
Na konkursu mogu učestvovati svi zainteresovani građani.
Maksimalan broj fotografija koje jedan učesnik može poslati na konkurs je pet (5).
Fotografije za konkurs slati isključivo u digitalnom formatu na CD-u sa naznakom „ZA FOTO KONKURS“ na sledeću adresu: Univerzitet u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 5, 21000 Novi Sad, ili putem i-mejla na adresu fotokonkurs2010@uns.ac.rs, u jednom od sledećih formata:

- 30x40 u 300dpi
- 30x45cm u 300dpi
- 40x60cm u 300dpi

Uz fotografije obavezno poslati podatke o autoru: ime, prezime, kontakt adresa, kontakt telefon i e-mail.

Izbor fotografija
Stručni žiri će oceniti radove prispele na konkurs i dodeliti tri nagrade:
- I nagrada u iznosu od 30.000 dinara
- II nagrada u iznosu od 20.000 dinara
- III nagrada u iznosu od 10.000 dinara.

Povodom obeležavanja 50. jubileja Univerziteta u Novom Sadu biće priređena izložba odabranih fotografija pristiglih na Konkurs.

Rok za podnošenje radova
Rok za podnošenje fotografija u skladu sa propozicijama Konkursa je 15. jun 2010. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem imejla: fotokonkurs2010@uns.ac.rs.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu