Početna >
INFO SEKCIJA O AKTUELNOSTIMA U FP7 PROGRAMIMA PEOPLE I ICT (Information and Communication Technologies)

Dana 19. maja 2010. sa početkom u 11h će se održati INFORMATIVNI SASTANAK O AKTUELNOSTIMA U OKVIRU SPECIFIČNIH PROGRAMA PEOPLE I ICT, u okviru 7. Okvirnog programa Evropske unije (FP7).

Mesto održavanja sastanka je REKTORAT Univerziteta u Novom Sadu, SVEČANA SALA, III sprat, Trg Dositeja Obradovića 5, Novi Sad (kula Fakulteta tehničkih nauka).

Predstavnici Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, nacionalne kontakt osobe, će predstaviti aktuelnosti iz navedenih oblasti u okviru FP7.

Nada Milošević – specifičan program PEOPLE, Svetlana Bogdanović – specifičan program COOPERATION sa ICT radnim programom za 2011/2012 (budući ICT poziv).

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu