Početna >
STIPENDIJE VLADE IZRAELA ZA STRANE STUDENTE


Imamo veliko zadovoljstvo da Vam dostavimo informaciju o stipendijama koje vlada države Izraela nudi stranim studentima.
Pomenute stipendije se dodeljuju u okviru primene Sporazuma o saradnji u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, omladine i sporta potpisanog između Izraela i Srbije.
Nadamo se da će neki od vaših kandidata biti u prilici da unaprede svoja znanja u Izraelu.
Potencijalni kandidati treba da dostave molbe zaključno sa 31. decembrom 2009. godine.
U prilogu dopisa se nalaze detaljne informacije o ponuđenim stipendijama, kao i precizne instrukcije za podnošenje zahteva.

Srdačan pozdrav,
Nada Todorovic
Assistant to the Deputy Head of Mission
Embassy of Israel in Belgrade
phone:++ 381 11 3643500
direct line: ++ 381 11 3643503
fax: ++ 381 11 3643555
e-mail: dcm-sec@belgrade.mfa.gov.il
web site: http://belgrade.mfa.gov.il

Vlada Izraela ima zadovoljstvo da ponudi stipendije stranim studentima u skladu sa sporazumom o saradnji u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, omladine i sporta između Izraela i Srbije.

U ponudi se nalaze različiti tipovi stipendija:
1. Letnji kursevi jezika (Ulpan)
2. Jedna akademska godina ili stipendija za istraživački rad

Osnovni uslovi:
- Kandidat mora da poseduje univerzitetsku diplomu BA ili BSc (ili višu) sa visokim prosekom studija
- Kandidat mora da bude državljanin zemlje u kojoj podnosi molbu za stipendiju i ima manje od 35 godina
- Sertifikat o znanju engleskog ili hebrejskog jezika
- Kandidat mora da zadovolji akademske zahteve izraelskog univerziteta na koji konkurise. Stipendija će biti odobrena nakon što tražena insitucija potvrdi prijem kandidata.

Trajanje stipendije i uslovi:
- Trajanje i uslovi stipendije menjace se u zavisnosti od godišnjeg budžeta
- Stipendija može biti delimična ili u retkim slučajevima puna
Delimična stipendija uključuje zdravstveno osiguranje i školarinu ILI mesečnu naknadu za jednu akademsku godinu (samo 8 meseci). Puna stipendija uključuje školarinu, mesečnu nakandu i osnovno zdravstveno osiguranje.
- Smeštaj, prevoz i putni aranžman do Izraela i nazad snosi kandidat.
- Stipednije će biti dodeljene isključivo za Univerzitete i programe odobrene od strane Ministarstva.
- Stipendija za Ulpan studije jezika biće odobrena na Ulpanu isključivo odabranom od strane Ministarstva
- Prvi prioritet imaće studenti koji konkurišu na postdoktorske programe ili za istraživačke stipendije. Drugi prioritet imaće studenti doktorskih ili master studija (PhD i MA). Treći prioritet imaće studenti koji konkurišu na programe za studente iz inostranstva.

Podnošenje molbe:
Molba treba da uključuje:
1. Popunjen formular za stipendiju
2. Detaljno pismo koje sadrzi opis oblasti kojom kandidat namerava da se bavi na studijama u Izraelu, navodeci Univerzitet koji on/ona zeli da pohadja
3. Biografiju (CV)
4. Kopije prepiske sa izraelskim univerzitetima ili sa mentorom u Izraelu (u slucaju istrazivanja ili postdoktorskog programa)
5. Original diplome fakulteta ukljucujuci i prepis ocena (ili overena kopija)
6. Najmanje dva (2) pisma preporuke od strane predavaca/profesora sa studija kandidata
7. Tri (3) fotografije
8. Zdravstveno uverenje

Sve gore navedeno treba da bude odstampano na engleskom jeziku i dostavljeno u tri (3) kopije Ambasadi Izraela u Beogradu.

Molbe dostaviti zaključno sa 31. decembrom 2009.

Konačna odluka o dodeli stipendija donosi se u maju svake godine.
Više informacija o procesu podnošenja molbi možete dobiti od strane Ambasade ili upućivanjem zahteva na sledeći email: scholarship@mfa.gov.il


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu